Thomassen uit Akkrum behaalt certificaat CO2-Prestatieladder niveau 5 rondom duurzaamheidsbeleid

AKKRUM - Thomassen uit Akkrum, actief in de grond-, weg- en waterbouw, heeft het certificaat CO2-Prestatieladder niveau 5 behaald.

De prestatieladder is het duurzaamheidsinstrument van Nederland dat organisaties en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en van kosten.

De prestatieladder wordt als CO2-managementsysteem, als aanbestedingsinstrument en voor handhaving gebruikt. De ladder kent vijf niveaus. Tot en met niveau drie richt een organisatie zich op de eigen uitstoot en van alle projecten. Vanaf niveau vier en vijf wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot van de keten en sector.

Door middel van een onafhankelijk onderzoek is het bedrijf nu gecertificeerd voor het hoogste niveau. Jaarlijks wordt de onderneming getoetst op haar ambities, reductie van CO2 en continue verbeteringen in diverse processen en activiteiten.