Tennisvereniging Akkrum doet onderzoek naar veiligheid lichtmasten rondom haar tennisbanen

AKKRUM - Tennisvereniging Akkrum doet onderzoek naar de veiligheid van lichtmasten rond haar tennisbanen. Dat staat in de nieuwsbrief van TV Akkrum.

Aanleiding is het feit dat dezelfde soort lichtmasten bij de naastgelegen voetbalvereniging Akkrum zijn afgekeurd en moeten worden vernieuwd. Een van de zes masten rondom het voetbaltrainingsveld is tijdens een storm eerder dit jaar omgewaaid.

Onderzoek van de gemeente Heerenveen, die het voetbalcomplex in eigendom heeft, wijst uit dat de omgevallen mast op een lasnaad van binnenuit is doorgeroest. Bij een aantal andere lichtmasten is hetzelfde euvel ontdekt.

De gemeente waarschuwde daarop de tennisclub. ,,De masten hebben ongeveer dezelfde leeftijd en je wilt geen problemen hebben of risico’s lopen”, zegt Piet Vaartjes van de gemeente Heerenveen. Hij informeerde voorzitter Herman Bierma van de Tennisvereniging Akkrum.

Als eigenaar van de velden en dus ook de masten gaat de gemeente de zes masten zo snel mogelijk vervangen. Wellicht dat er dan ook een keus voor led-verlichting wordt gemaakt, want ,,als gemeente willen we daarin toch wel een voorbeeldfunctie vervullen.”

Tennisvereniging Akkrum bekijkt eerst of de eigen masten hetzelfde mankement vertonen. Mocht dat het geval zijn, dan ,,willen we zien of reparatie mogelijk is”, zegt voorzitter Herman Bierma.

Het alternatief is dat er nieuwe masten komen. Ook de tennisvereniging onderzoekt of led-verlichting dan tot de mogelijkheden behoort. Wellicht dat binnen dat traject samenwerking met de gemeente wordt gezocht om de kosten voor vervanging zo laag mogelijk te houden.