Stec Groep onderzoekt behoefte aan arbeidsmigranten bij ondernemers in gemeente Heerenveen

HEERENVEEN - Het college van B&W van de gemeente Heerenveen heeft de Stec Groep opdracht gegeven een onderzoek te doen naar behoefte aan arbeidsmigranten bij ondernemers in de gemeente.

Voor de zomer moet het onderzoek zijn afgerond. De uitkomsten vormen de basis voor het beoordelen van initiatieven en eventueel het wel of niet opstellen van huisvestingsbeleid specifiek voor arbeidsmigranten. Dat betreft onder andere de eventuele komst van een Polencomplex aan de Jousterweg.

Op dit moment werken ongeveer 750.000 arbeidsmigranten in Nederland. Voor hen is niet genoeg geschikte woonruimte. Ook in Heerenveen zijn al verschillende initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten. Op dit moment ontbreekt beleid op welke wijze de gemeente omgaat met deze aanvragen.

,,Voordat we beleid maken op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten, willen we eerst weten of ondernemers in onze gemeente arbeidsmigranten nodig hebben”, zegt verantwoordelijk wethouder Broekhuizen.

Huidige locaties

Op verschillende locaties in de gemeente worden al kleinere groepen arbeidsmigranten gehuisvest. Omwonenden van sommige locaties ervaren overlast en willen dat de gemeente dit oplost.

Daarnaast toonde een ondernemer interesse in een pand aan de Jousterweg als huisvesting voor maximaal 120 arbeidsmigranten. Dat initiatief zorgde voor weerstand bij de omwonenden, waarna het college besloot vooralsnog deze aanvragen aan te houden en onderzoek te doen.

Over het onderzoek

Onderzoeksbureau Stec groep doet onderzoek naar de huisvestingsvraag van arbeidsmigranten in de gemeente Heerenveen.

Via enquêtes en bijeenkomsten brengt het bureau in kaart of ondernemers nu of in de toekomst gebruik maken van arbeidsmigranten en welke huisvestingsvraagstuk dit met zich mee brengt.