Partijen ondertekenen intentieverklaring toekomstbestendig centrum Jubbega

JUBBEGA - Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag, de ondernemersvereniging HNI Jubbega Hoornsterzwaag (Handel, Nijverheid en Industrie) en de gemeente Heerenveen hebben de intentieverklaring ‘Jubbega: plan van aanpak voor een toekomstbestendig centrum’ ondertekend.

In de verklaring is afgesproken dat het proces om tot een opfrisbeurt van het centrum te komen een gezamenlijk aanpak vraagt. Dit geldt zowel voor de openbare ruimte, als voor de totale uitstraling van de winkelkern Jubbega.

Plaatselijk Belang en de HNI namen het initiatief om samen met de bewoners, vastgoedeigenaren en ondernemers en werkgevers in het dorp een plan te maken voor de aanpak van het centrum.

Daarbij gaat het niet alleen om de fysieke winkelomgeving, maar ook om het ondernemerschap en de marketing en profilering van ondernemers en het centrum als geheel.

Onderhoudsplan

Daarnaast is in een onderhoudsplan voor de komende jaren groot onderhoud gepland voor de wegen in het winkelkerngebied van Jubbega.

De ondertekening van de intentieverklaring is het startpunt van een stapsgewijze aanpak. Zo zijn er in juni onder andere bewonersavonden.