‘Oranjewoud is eigenlijk de vergeten parel van de regio Heerenveen en het wordt tijd die weer op te poetsen’

HEERENVEEN - Ingrid Struijk schreef een artikel over Heerenveen dat al een aantal jaren bezig is zichzelf op de (toeristische) kaart te zetten. ,,Ik noem in dit verband Heerenveen ’n Gouden Plak. Oranjewoud is eigenlijk de vergeten parel van de regio Heerenveen en het wordt tijd die weer op te poetsen.”

Hieronder haar verhaal.

Het is aan de huidige directeur van Tjaarda, Tjitte de Wolff, te danken dat er stappen zijn ondernomen om dit proces in gang te zetten. Hij verzamelde een jaar of tien geleden enkele belanghebbenden om zich heen en zo ontstond de werkgroep Vorstelijk Oranjewoud.

In deze werkgroep hebben op dit moment, naast De Wolff, de volgende belanghebbenden zitting: Christel Koning voor de Koningshof, Tineke Hempenius voor de stichting Tijd, Willia Homans voor Landgoed Oranjestein, Marita de Jong voor Museum Belvédère, Yoram Ish-Hurwitz voor het Oranjewoud Festival, Jildau Wiersma voor de gemeente Heerenveen, Roel Vriesema voor Staatsbosbeheer, Anneke Liemburg voor PB/dorpskrant, Ingrid Struijk voor rijtuigje Oranjewoud/dorpskrant, Randolph Algera voor Atelier Autrevue.

Heerenveen ’n Gouden Plak heeft een ondersteunende en adviserende rol in de persoon van Siepie de Groot en Silke Lettinga.

Projecten

Inmiddels is er al behoorlijk aan de weg getimmerd. We noemen projecten die al gerealiseerd zijn, zoals het wandelnetwerk en net gereed zijn: de Hap&Stap arrangementen door Oranjewoud.

Hierbij kunnen deelnemers zich inschrijven voor een afwisselende mix van wandelen, bezoek aan museum of ecokathedraal, een lunch bij Tjaarda en een rondleiding op landgoed Oranjestein met afsluitende borrel in de oranjerie van het landgoed. Half juni is het arrangement met 2 kunstenaars gereed, dit is een heel bijzonder kijkje in de wereld van de scheppende mens. Ook weer in samenwerking met Tjaarda en landgoed Oranjestein.

Hap&Staparrangement

Zondag 16 juni, op Vaderdag, vindt er voor de eerste keer een Hap&Staparrangement plaats, in samenwerking met Ecokathedraal, landgoed Oranjestein en Restaurant Tjaarda.

Opgave bij williahomans@gmail.com.

Kijk voor meer info op de Facebookpagina Landgoed Oranjestein of op de Facebookpagina Ecokathedraal Mildam.