Speeltuinvereniging De Greiden toont prototypes nieuw speeltoestel tijdens jaarfeest

HEERENVEEN - Speeltuinvereniging De Greiden toont zaterdag 15 juni drie getekende prototypes voor een nieuw speeltoestel tijdens haar jaarfeest.

De drie speeltoestellen zijn tot stand gekomen na een gezamenlijke tekenwedstrijd van de speeltuinvereniging en de gemeente Heerenveen. Kinderen van de basisscholen uit de wijk konden daarbij hun droomspeeltoestel tekenen.

Uit alle inzendingen heeft de firma Kompan uit Heerenveen drie toestellen geselecteerd die het dichtst in de buurt komen van een nieuw te realiseren speeltoestel.

Bij het jaarfeest worden de toestellen onthuld op papier en mogen de kinderen stemmen welke er in de speeltuin komt. De daadwerkelijke plaatsing van het speeltoestel gebeurt na de zomer.

Kosten

Het door brand verwoeste speeltoestel kost 21.519,52 euro. Terwijl de rubbervloer, die eveneens door de brand werd beschadigd, 3025 euro kost.

Kinderen uit de wijk droegen eerder al hun steentje bij voor het vervangen van het speeltoestel door het spanen van statiegeld flessen. Hoeveel dat heeft opgeleverd en hoe het geld wordt besteed, is niet bekend.

Wel duidelijk is dat de gemeente de kosten van het nieuwe toestel op zich neemt. Of de schade wordt verhaald op de daders is niet bekend.

,,Dat ligt bij de gemeente. Wij weten daar verder niets van”, zegt Paul Heuwekemeijer, interim-voorzitter speeltuinvereniging De Greiden.

Brand

Het nieuwe speeltoestel vervangt het speeltoestel dat medio februari door brand werd verwoest. Een buurtbewoner wist toen een jongeman aan te houden. Hij bleek samen met een vriend de brand te hebben aangestoken. Daarvoor gebruikten zij folderpakketten.

Het bewonersforum BUITENgewoon De Greiden knapte vanwege de brand samen met tal van vrijwilligers uit de wijk de locatie van de speeltuin aan de Smelleken op tijdens NLdoet in maart.

Er is toen onder andere nieuw zand aangebracht bij de verschillende toestellen. Daarnaast werden de speeltoestellen schoongemaakt, is een twisterspel op de betontegels aangebracht en is onder andere onkruid gewied.

Activiteiten en vrijwilligers

Het jaarfeest heeft ditmaal ‘Gezond, sport en spel’. Rondom het thema zijn er tal van activiteiten. Ook nu weer is het feest, dat van 12.00 tot 16.00 uur plaatsvindt aan de Smelleken, gratis.

Heuwekemeijer: ,,Wel zijn er nog vrijwilligers nodig voor het schminken, toezicht houden bij de springkussens en voor andere zaken. Iedere hulp is welkom.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra)