De Uitdaging: ‘Kinderen van 0 tot 12 op school’

HEERENVEEN - In de rubriek De Uitdaging portretten van mensen met een bijzonder verhaal en de uitdaging in hun leven. Deze keer Annemieke Bindels, directeur van de Sint Jozefschool in Heerenveen.

De Sint Jozefschool in Heerenveen bestaat 150 jaar. Annemieke Bindels (54) is sinds acht jaar directeur van deze basisschool.

,,De school ontstond destijds omdat er behoefte was aan katholiek onderwijs in Friesland. Door de vrijheid van onderwijs mag je allemaal je eigen denominatie hebben. De Sint Jozefschool was de eerste katholieke school in heel Friesland. Kort daarna zijn er nog een aantal opgericht. Inmiddels heeft Friesland 32 katholieke scholen die allemaal onder hetzelfde bestuur (BMS) vallen”, zegt Annemieke Bindels.

Wereldschool

De school is helemaal niet meer zoals 150 jaar geleden. In de loop van de tijd kwamen er bijvoorbeeld steeds minder katholieke kinderen op school. Dat had ook te maken met dat de verzuiling in heel Nederland afnam.

,,Van oudsher was het zo dat katholieke gezinnen uit heel Heerenveen en omstreken naar onze school kwamen, omdat we de enige waren in de buurt. Dat is niet meer zo. Tegenwoordig hebben we nog 20 procent katholieke kinderen. We zijn nu echt een wereldschool. Dat wil zeggen dat we hier een oefensituatie gecreëerd hebben waarbinnen kinderen van alle nationaliteiten met elkaar leren omgaan. We hebben een multiculturele samenleving. Voor kinderen is het belangrijk dat ze hier al jong mee leren omgaan. Er zijn veel Nederlandse gezinnen die daar dan ook specifiek voor kiezen. Kinderen leren bij ons wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de verschillende culturen en leren zo ook zichzelf heel goed kennen.”

Daltononderwijs

Een andere verandering is dat de Sint Jozefschool in 2004 voor daltononderwijs koos.

,,We hadden toen steeds meer kinderen die hele specifieke leerbehoeften hadden. We wilden kijken hoe we ervoor konden zorgen dat leerlingen eigenaar werden van hun eigen leerproces. We wilden kinderen leren dat ze zelf het verschil kunnen maken in hun leven. Niet leren voor de juf of voor je ouders maar voor jezelf. Dat kan echt heel mooi met daltononderwijs.”

De kinderen leren verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en ze leren reflecteren op hun eigen handelen en hun eigen leerproces.

IKC

,,Twee jaar geleden zijn we een IKC geworden. Een integraal kindcentrum. Dat is wel een enorme verandering geweest. Op een IKC heeft iedereen dezelfde visie en aanpak.

Alle partijen die binnen het IKC samenwerken. Dat zijn de kinderopvang (bso en peuteropvang), de welzijnsorganisatie (huiskamerproject en wijkopbouwmedewerkers), de logopedie, team jeugd en gezin etc.” Iedereen kent alle kinderen. Dat zijn er zo’n 110.

,,Dat heeft een enorme meerwaarde. Als een kind hier op zijn tweede bij de peuters komt, dan is de intern begeleider al betrokken bij de ontwikkeling van het kind. Als het kind dan vier is en naar school gaat, weten we precies wat dit kind van ons nodig heeft.”

Pilots

Het worden van een IKC was één ding. Maar volgens Annemieke is het belangrijk om door te blijven ontwikkelen.

Zo lopen er nu bijvoorbeeld twee pilots op de school. Eentje om de kinderen die dat nodig hebben extra te begeleiden naar de middelbare school en de andere pilot heeft te maken met een gezinswerker in de school die een aantal uur in de week ondersteuning kan bieden aan gezinnen.

,,Maar we zouden bijvoorbeeld ook willen kijken of we de kinderen die nu na schooltijd een beetje op straat rondhangen, een plek in de bso kunnen bieden. Zodat zij daar met andere kinderen kunnen spelen en kunnen profiteren van de pedagogische kwaliteiten van de pedagogisch medewerker.”

Vanaf nul

,,Wat we nu nog helemaal niet hebben en wel zouden willen, is dat we ook kinderopvang vanaf nul jaar hebben. Dat is de grootste uitdaging op het moment. Het zou waarschijnlijk wel betekenen dat we moeten verbouwen omdat we dan een tekort aan ruimte hebben.”

De directeur zou ook wel meer ouderbetrokkenheid willen. Zeker voor anderstalige kinderen.

,,Je wilt dat die kinderen ook thuis nog heel veel leren. Omdat je gewoon te weinig onderwijstijd hebt om ze in acht jaar te krijgen waar je de Nederlandse kinderen krijgt. Ze komen qua Nederlandse taal op achterstand binnen en moeten extra kilometers maken. Het is mooi als je de ouders dan meekrijgt. Volgend jaar starten we daarom met een leesproject.”

Reünie

Op vrijdag 21 juni is er een feestje met de hele school in het Posthuis Theater in Heerenveen om het 150-jarig jubileum te vieren. Alle kinderen gaan dan optreden voor ouders en genodigden.

Een week later, op 28 juni, is er een reünie voor alle mensen die ooit betrokken zijn geweest bij de school. Op welke manier dan ook; als kind, ouder, leerkracht, noem maar op.

Gemeenschap

Annemieke vindt het belangrijk dat de school in ontwikkeling blijft. ,,Dat je altijd ambities houdt om het nog beter te maken. Dat vind ik zelf heel leuk om te doen en dat is ook waarom ik hier nog steeds werk.”

Wat ze zo mooi vindt aan de Sint Jozefschool, noemt Bindels de gemeenschap die ze met elkaar zijn.

,,Er gebeuren ontzettend veel mooie dingen. We zijn begonnen met een gezonde school en er was een groepje Afrikaanse moeders dat het ongezond vindt dat sommige kinderen tussen de middag cup-a-soup drinken. Zij boden aan om zelf gezonde soep te maken van onder andere de groentes uit de moestuin. Ze betaalden dat eerst zelf omdat ze het heel belangrijk vinden dat alle kinderen dan ook die soep krijgen en niet alleen de kinderen die daar geld voor meekrijgen." 

Bindels: ,,Inmiddels zijn er andere ouders die geld doneren voor de soep. Dat gebeurt spontaan en ontstaat omdat we allemaal zo betrokken zijn met elkaar. Daar word ik als mens zo ontzettend blij van. Ik zie zulke mooie dingen en daar doe je het voor. Om die gemeenschap te zijn en met elkaar de kinderen op te voeden.”

(Tekst Mieke van Veen)