De Uitdaging: ‘Opknappen van centrum Jubbega’

JUBBEGA - In de rubriek De Uitdaging portretten van mensen met een bijzonder verhaal en de uitdaging in hun leven. Deze keer René Jelsma, voorzitter van Plaatselijk Belang Jubbega en Hoornsterzwaag.

Uitgezonderd zijn studietijd, woont René Jelsma (48) al zijn hele leven in Jubbega. Hij heeft een melkveehouderij aan de rand van het dorp. Sinds een jaar is hij voorzitter van Plaatselijk Belang Jubbega en Hoornsterzwaag. ,,Ik had nooit gedacht dat ik dat zou doen. Ik werd eerst voor de dorpsvisie gevraagd en een paar maanden later voor het bestuur”, zegt René Jelsma.

Kleine bijdrage

Het bestuur van Plaatselijk Belang Jubbega en Hoornsterzwaag is zes man sterk. ,,Het streven is zeven. Maar het is lastig om mensen te vinden die in het bestuur willen en er tijd voor hebben.” Er zijn een kleine 900 dorpsbewoners lid van Plaatselijk Belang. Zelf is Jelsma al 22 jaar lid. ,,Ik vond het geen optie om niet lid te worden. Het is belangrijk dat er dingen in het dorp georganiseerd worden en een kleine bijdrage kun je altijd geven.”

Opknappen centrum

,,Momenteel is een belangrijk onderwerp voor het bestuur het opknappen van het centrum van het dorp. Als Plaatselijk Belang, de gemeente en de ondernemersvereniging zijn we daar met z’n drieën mee bezig. We hebben een eerste bijeenkomst gehad met inwoners en de gemeente heeft er geld voor gereserveerd.” Inwoners mogen zelf aangeven hoe ze het centrum aangekleed willen hebben. Het bestuur kijkt dan of dat financieel mogelijk is. ,,Maar het is wel de bedoeling dat er vanuit de burgers inspraak en ideeën komen.” Het centrum wordt aangepakt, omdat het volgens de voorzitter een opfrisbeurt kan gebruiken. Het is gedateerd. Ook moet een stuk kade langs de vaart gerenoveerd worden.

Bij de Leijwei

Een onderwerp waarover het bestuur vorig jaar veel klachten binnenkreeg, was de nieuwe weg van Donkerbroek naar Leeuwarden. Automobilisten hadden een sluiproute gevonden over de Bij de Leijwei, alleen daar werd veel te hard gereden. ,,Als Plaatselijk Belang hebben we toen een avond georganiseerd voor aanwonenden. Uit die avond is een werkgroep samengesteld en die heeft samen met de gemeente een plan gemaakt om de snelheid op dat stuk eruit te krijgen. Zodat met name kinderen en ouderen weer veiliger daar kunnen fietsen en wandelen.” De maximumsnelheid is er zestig kilometer per uur, maar er werd veel harder gereden.

Dorpskrant

Plaatselijk Belang doneert elk jaar wat aan kleinere dingen die georganiseerd worden. Zoals de avondvierdaagse. ,,Ook zijn we bezig met woningbouw. Waar de oude school stond, worden nu woningen geplaatst.” Daarnaast is het bestuur met de gemeente van plan om een dorpskrant op te zetten. De gemeente betaalt die krant het eerste jaar, Plaatselijk Belang stelt hem samen en de krant is voor iedereen toegankelijk. ,,We beginnen met twee A4’tjes, een voor- en achterzijde. Later hopen we dat het groter wordt en hopelijk komt er vanuit het dorp wat input. Dat er mensen zijn die willen helpen om hem te maken, zodat het iets blijvends wordt. Dat zou wel heel fijn zijn.”

Aantrekkelijk voor toeristen

,,Onze grootste uitdaging is het realiseren van het opknappen van het centrum. Dat er weer wat meer winkeltjes kunnen komen en dat het voor mensen leuk wordt om naar Jubbega te komen. Je ziet het in buurdorpen ook wel. Die hebben een leuk aangekleed centrum en dat trekt mensen. Dat moet in Jubbega ook kunnen, vind ik.” Volgens Jelsma mist er bijvoorbeeld een koffiehuisje. Dat toeristen bijvoorbeeld even kunnen stoppen in Jubbega en een kopje koffie kunnen drinken. ,,We hebben hier veel fietspaden. Vorig jaar hebben we met het bestuur een fietstocht gemaakt en er waren zelfs fietspaden waarvan ik niet wist dat ze er waren. Maar dat is misschien ook mijn gebrek.”

Groot aanbod

Volgens Jelsma hebben Jubbega en Hoornsterzwaag veel te bieden. Zo is er een voetbalvereniging, een korfbalvereniging, wordt er gevolleybald, getennist en gekaatst. ,,In het centrum hebben we multifunctionele accommodatie De Kompenije. Daar zit onder andere een school in, een sporthal en woonvoorziening de WenWearde van Meriant. De hele Kompenije is ook een initiatief uit het dorp geweest.” Jelsma rolde in zijn rol al voorzitter. ,,Wat ik leuk vind, is dat je veel ervaring krijgt met bepaalde zaken die spelen in en rondom het dorp. Dat vind ik wel heel interessant.”

Bereid te helpen

,,In Jubbega en Hoornsterzwaag wonen mensen die altijd wel bereid zijn om te helpen. Ze staan liever niet op de voorgrond, maar als je ze vraagt, is het merendeel bereid om iets te doen. Mensen krijgen ook veel voor elkaar.” Zo heeft Jubbega een openluchtzwembad dat in stand blijft door alle vrijwilligers en mensen in Jubbega die een kleine bijdrage geven. ,,Mensen willen wel helpen, als je ze vraagt. Maar er zijn ook mensen die uit zichzelf initiatieven nemen. Samen krijg je het voor elkaar. Dat is wel iets wat hier speelt. En komt van vroeger uit. Een beetje afzetten tegen de grote dorpen. Wij onderling redden het wel.”

Mieke van Veen