„Ecokathedraal goed begaanbaar voor mensen met beperking”

HEERENVEEN - Twee leden van Heerenveens initiatief Toegankelijkheid (HiT) hebben op uitnodiging van de Stichting TIJD een wandeling gemaakt door de Le Roy tuin in Heerenveen. Het doel: inventariseren waar de toegangkelijkheid verbeterd kan worden.

Het HiT zet zich in voor mensen met een beperking of een chronische ziekte, zodat ook zij zo veel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Zwaan Soeten en Mirjam Wagenaar, die beide een visuele beperking hebben, namen de proef op de som. Ze wandelden samen door de kilometer lange groene ecokathedraal.

De plekken waar het voor hen lastig werd om te lopen zijn genoteerd, en worden in een rapport vermeld en doorgestuurd naar de Stichting TIJD. Die gaat deze knelpunten aan gaat pakken.

Voor zowel Soeten als Wagenaar was het bekend terrein: zij groeiden op in de buurt. Mirjam was er al een paar jaar niet doorheen gelopen, omdat ze het idee had dat de strook slecht toegankelijk was. De wandeling is haar echter zo goed bevallen dat ze zeker de route weer vaker gaat lopen. Een groot deel van de tuin is zeer goed begaanbaar, maar het moet wel een natuurlijk pad blijven, kwamen beiden tot de conclusie.

De Stichting TIJD beheert sinds 2005 deze ecokathedraal in Heerenveen-Midden en wil zich er de komende tijd voor inzetten om dit wandelgebied toegankelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen, met inachtneming van de natuurlijke ontwikkeling van de groenstrook.

Foto’s: Stichting TIJD