SP wil extra aandacht voor armoede

HEERENVEEN - Meer dan duizend kinderen in Heerenveen groeien op in armoede. En ongeveer een op de vijf gepensioneerden heeft geen aanvullend pensioen. Een probleem waar de SP in Heerenveen extra aandacht voor wil, zo laat de partij in een persbericht weten.

De SP is van mening dat armoede een verspilling is van talenten van mensen, vooral kinderen, en dat het een van de oorzaken is van stijgende zorgkosten. Denk hierbij aan kosten voor maatschappelijke opvang en jeugdzorg.

,,Ondanks het feit dat Heerenveen een laag percentage kent voor werkende armen (tot 3 procent), en daarmee gunstig afsteekt tegenover omliggende gemeentes, zijn ook in Heerenveen werkende armen waarvoor de toegang tot aanvullende voorzieningen en zicht op een voorspelbaar levensvatbaar inkomen beperkt”, aldus de partij.

De SP schrijft over wetenschappelijk onderzoek, waarin volgens de partij voldoende wordt aangetoond dat ,,leven in armoede betekent leven onder stress. Hierdoor gaat het korte termijn denken overheersen, zoals compensatiegedrag. Dit veroorzaakt spanningen en risico’s die de samenleving weer met extra opgaven opzadelt.

We denken hierbij aan de relatie tussen armoede en onderwijskansen voor kinderen, maar ook het vaak gehoorde gevoel er niet bij te horen, niet mee te kunnen doen en schaamte. De ingewikkeldheid van de landelijke toeslagenregelingen brengt ook veel inwoners van Heerenveen in de schuld. Juist ook de werkende armen zijn de afgelopen jaren in beeld gebracht en hebben met deze regelingen veel moeite.”

Werk alleen is volgens de SP niet de oplossing. De partij vraagt zich af of de gemeente hierin niet meer kan betekenen. ,,In Heerenveen leeft ongeveer 1 op de 5 gepensioneerde zonder of met een heel klein pensioen, chronisch zieken en gehandicapten krijgen geen extra toeslagen meer als zij op bijstandsniveau leven, behalve bij concrete noodzakelijke voorzieningen.”

Wat betreft de schuldenproblematiek wil de SP er niet meer deskundigen en hulpverleners bij. ,,Zij kosten in Nederland het twintigvoudige van de totale schuld”, stelt de SP. ,,De maatschappelijke kosten van een schuldsaneringstraject zijn bij elkaar 7.000 euro, terwijl de aflossingscapaciteit van iemand in de bijstand in drie jaar tijd 1.800 euro is. Kunnen we die 1800 euro niet rechtstreeks aan de schuldeiser geven en de rest van het geld voor iets anders gebruiken?

Ook uithuiszettingen vanwege schulden mogen niet meer plaatsvinden. De kosten voor maatschappelijke opvang voor een jaar uithuiszetting zijn ongeveer € 40.000,- per jaar. Een huurschuld van 5000 euro kan beter anders opgelost worden. Ruimhartigheid, zo u wilt barmhartigheid, slimme oplossingen en snelle kwijtschelding met perspectief en levensvatbaarheid, niet meer denken in schuld en boete lijken meer op te leveren voor schuldenaar en samenleving.”

SP-voorzitter Dimph van Ruth: ,,In Heerenveen kennen we de inkomenstoeslag voor mensen die minimaal drie jaar op bijstandsniveau leven. De Individuele inkomenstoeslag is bedoeld om mensen die moeilijk aan het werk komen en die drie jaar of langer van een laag inkomen moeten rondkomen, jaarlijks een steuntje in de rug te geven. De toeslag mag overal voor gebruikt worden en deze wordt niet gekort op een uitkering en wordt niet gezien als inkomen.

De norm om in aanmerking te komen in Heerenveen is 100 % van het bijstandsniveau. In het verleden is dat 105 % geweest. De SP ziet deze norm graag verhoogt naar 130 % van het minimum inkomen en zou hierbij ook de mensen met alleen een aow uitkering deze inkomenstoeslag willen toekennen.

We willen daarbij de gemeente ook vragen de bewoners actief via publicaties en dergelijke op deze inkomenstoeslag te wijzen. De groep profiteert wat de SP betreft nog onvoldoende van de economische groei en welvaart waar grote delen van de bevolking dit wel hebben. Een motie hierover is door de SP ingediend.”