Terbantstertsjerke toneel Friestalige kerkdienst, opbrengst collecte naar Stichting Leergeld

TERBAND - De Terbantstertsjerke is zondag 30 juni weer het toneel van een Friestalige kerkdienst. Voorganger is Bob Akkerman. Hij wordt bijgestaan door liturg Wiebe Klijnsma.

Het thema van de dienst die om 10.00 uur begint is ‘Wêr hellest do dyn help wei?’. Na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie en een praatje.

Dit jaar gaat de opbrengst van de collectegelden naar de Stichting Leergeld. Zij zet zich in om ouders of verzorgers met beperkte financiële middelen te laten deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Zo wordt geprobeerd te voorkomen dat kinderen terechtkomen in een sociaal isolement.