‘Onderzoek naar digitale informatiestromen in Heerenveen moet leiden tot uniform systeem’

HEERENVEEN - Henk Liemburg is gestart met het in kaart brengen van digitale informatiestromen in de gemeente Heerenveen. Dat moet naar voren brengen wat bewoners vinden van de huidige informatievoorziening.

Het uiteindelijke doel van Liemburg is te komen tot een informatiesysteem waar bewoners van Heerenveen uniform geïnformeerd worden en informatie kunnen uitwisselen.

De Heerenvener hoopt in augustus of september het onderzoek af te hebben gerond. ,,Via de Heerenveense Courant wordt het vervolgens gecommuniceerd.”

Het onderzoek is opgezet in overleg met welzijnswerk Caleidoscoop en Wijkbelang Heerenveen-Noord, waarvan Liemburg penningmeester is. Het onderzoeksidee kwam bij Liemburg naar voren uit een aantal signalen die hij naar eigen zeggen kreeg vanuit Wijkbelang Heerenveen-Noord. ,,Er werd opgemerkt dat het soms niet duidelijk is wie wat doet en waar de juiste informatie is te vinden.”

Met de input zegt Liemburg te willen achterhalen hoe bewoners denken over de informatievoorziening over hun buurt wijk. ,,De reden is dat wijkbelangen op verschillende manieren communiceren. Sommige wijkbelangen hebben een website, andere hebben een Facebookpagina en andere weer helemaal niets.”

‘Meningen van belang’

Liemburg: ,,Als je een informatiesysteem ontwerpt, is het ook van belang dat je de uiteindelijke gebruikers om hun mening gaat vragen. Wat je vaak ziet dat het vanaf boven wordt bepaald, zonder dat de gebruikers worden geraadpleegd, dat wil ik graag ook doen. Hierbij moet je kijken hoe de situatie nu is en waar eventueel verbeteringen mogelijk zijn.

Met de enquête zegt Liemburg gegevens inzichtelijk te willen maken en een goed beeld van de gebruikers te willen krijgen. Daarnaast speelt volgens hem mee dat het Wijkbelang Heerenveen-Noord signalen krijgt dat wijkbewoners niet precies weten waar ze met de informatie terecht kunnen.

,,Veel bewoners weten een verschil niet tussen een buurtvereniging en een wijkbelang. Zo worden vragen gesteld over wegwerkzaamheden aan de flora in plaats van aan wijkbelang Heerenveen-Noord als er eventuele problemen zijn.”

Heerenveenhelpt.nl

Een ander aspect is volgens Liemburg dat het huidige digitale wijkplatform niet aan de gewenste eisen voldoet.

,,In dit geval is dat Heerenveenhelpt. Uit de interviews die ik al heb gehouden blijkt dat deze niet aan gestelde eisen voldoet. Op de website is veel informatie te vinden, maar die is niet specifiek gericht op Heerenveen, zoals lokale informatie. Een andere reden is dat informatie steeds meer digitaler gaat. We zoeken onze informatie steeds meer online en weinig in archieven.”

Mensen die de vragenlijst invullen, maken kans op een Bol.com cadeaukaart van 10 euro. Er worden in totaal vijf cadeaukaarten verloot. De vragenlijst kan tot 22 juli worden ingevuld via:

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQLl3vifqqM1qSx4_qwuBVwnvgJgDkXOyq-uR3-8vRzadK8g/viewform?usp=sf_link.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)