Proef met langere brugtijden in Heerenveen teruggedraaid

HEERENVEEN - De bediening van bruggen in de gemeente Heerenveen stopt in juli en augustus om 20.00 uur. Vorig jaar was dat nog om 21.00 uur. De nieuwe brugtijd ging in juni in.

De proef met de brugbediening in 2018 wees uit dat er weinig gebruik werd gemaakt van het uur extra.

Tegelijkertijd wees de evaluatie uit dat watersporters zeer tevreden zijn over brugbediening tussen de middag. Ook nu kunnen watersporters tussen de middag gebruik maken van de brug. Daarmee vervalt de middagpauze van brugwachters.

Doordat de sluiting van de brugtijd teruggaat naar 20.00 uur bespaart de gemeente Heerenveen naar eigen zeggen 14.000 euro. Dat geldt wordt besteed aan de sanitaire voorzieningen langs de Turfroute in Aldeboarn.

Daarnaast wordt het geld gebruikt om vaarbewegingen beter in kaart te brengen. Op basis daarvan worden brugtijden eventueel flexibeler.