14-jarige Leroy Dörfel spreker bij jaarlijkse Indië-herdenking in Heerenveen

HEERENVEEN - De jaarlijkse Indië-herdenking in Heerenveen is ditmaal op donderdag 15 augustus vanaf 19.00 uur.

Burgemeester Tjeerd van der Zwan spreekt dan namens de gemeente. De 14-jarige Leroy Dörfel is als spreker gevraagd door het lokale Veteranenplatform.

Elk jaar herdenkt de Heerenveense gemeenschap op deze dag het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog door de capitulatie van Japan en de bevrijding van Nederlands-Indië.

Tijdens de herdenking wordt ook officieel stilgestaan bij de vijf Heerenveners die in die periode in de voormalige kolonie Nederlands-Indië als militair zijn gesneuveld.

Dat zijn: Sake Heemstra, Lieuwe van der Molen, Pieter Roda, Sybren Smilde en Gerrit Vis.

Hun namen staan gebeiteld in de gedenksteen die in 2002 is geplaatst bij het plantsoen Gashoudersplein/hoek Van Kleffenslaan.

Nationale dag

In 1980 is 15 augustus in Nederland erkend als nationale herdenkingsdag. Op veel plaatsen in ons land wordt dan stilgestaan bij alle burgers en militairen die het leven lieten tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië.

Ook voor de Nederlandse militairen die wel terugkeerden in de jaren 1945-1950 is 15 augustus een dag van samenkomen en herdenken.

Bij de herdenking klinkt ook het Nederlands signaal taptoe en wordt er een minuut stilte gehouden. Na het Wilhelmus volgt de bloemlegging.