CDA stelt college vragen over gaswinning Heerenveen

HEERENVEEN - Het CDA Heerenveen heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de stand van zaken rond de winning van gas in en onder de gemeente.

Aanleiding hiervoor zijn berichten over het opvoeren van de gasproductie uit de kleinere velden in onder andere Noord-Nederland.

De partij heeft zich de afgelopen tijd ingezet om de winning van gas door winningsbedrijf Vermilion te voorkomen of te beperken.

„Vooral het veld Langzwaag, dat tot onder wijk Skoatterwâld in Heerenveen reikt, kreeg na onrust onder inwoners de afgelopen jaren veel aandacht. Uiteindelijk mocht het bedrijf op last van de minister onder voorwaarden doorgaan met de winning”, zegt raadslid Hedwich Rinkes van het CDA Heerenveen.

Kleine velden

Uit de recente berichten blijkt volgens het CDA dat er mogelijk meer gas uit de kleine velden wordt gewonnen dan volgens de vigerende winningsplannen is toegestaan.

Rinkes: ,,Wat is de stand van zaken bij ons? Onze vragen zijn erop gericht om enerzijds te weten of partijen zich aan afspraken houden en anderzijds of er iets verandert in de risico’s voor onze inwoners, gebouwen, milieu en dergelijke.”