Bedrijfsgrond Heerenveen populair, kavels in omliggende dorpen niet

HEERENVEEN - Bedrijventerreinen in Heerenveen zijn flink in trek. Er is voortdurende belangstelling voor kavels op terreinen als het IBF en Haskerveen.

Halverwege 2019 is er vooral goed nieuws, blijkt uit de zogeheten Monitor Grondbedrijf van de gemeente Heerenveen. Die noemt de belangstelling voor bedrijfsgrond groot: 'Naar verwachting ligt het uitgiftetempo voor 2019 ruim drie maal boven het geprognotiseerde tempo'.

In de nieuwbouwwijk Skoatterwâld, aan de oostkant van Heerenveen, ligt dit 'uitgiftetempo' van particuliere kavels al enkele jaren boven de voorspellingen. Onlangs nog werd de bouw aangekondigd van zestig nieuwe woningen in het noordelijke deel van de wijk, onder de naam De Treffe. De werkzaamheden starten volgend jaar.

Minder voorspoedig in de dorpen

Minder voorspoedig gaat het met de verkoop van particuliere kavels en de projectmatige bouw in de dorpen rond Heerenveen. Daarom zijn al enkele bijeenkomsten gehouden om samen met bewoners na te denken over de invulling van de verschillende gebieden.

De gemeente verwacht hier veel van. "Het is de verwachting dat dit traject ertoe leidt dat het aanbod beter aansluit en daarmee afname versneld kan worden."