Koetshuis villa Woudoord voorlopig gered van de sloop na verlenging status gemeentelijk monument

HEERENVEEN - Het koetshuis van villa Woudoord in Heerenveen blijft een gemeentelijk monument.

De bezwaren die in februari door de werkgroep Oud-Heerenveen, Heemschut en het Cuypersgenootschap zijn ingediend tegen het besluit om de gemeentelijke monumentenstatus niet te verlenen zijn gegrond verklaard en overgenomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen. Daarmee is het koetshuis dat bij villa Woudoord aan de Koningin Wilhelminaweg hoort voorlopig gered van sloop.

De erfgoedorganisaties tekenden in februari gezamenlijk bezwaar aantegen het besluit van de gemeente Heerenveen om de geplande gemeentelijke monumentenstatus op verzoek van de Antea Group, eigenaar van villa Woudoord, niet te verlenen. Daarmee zou de weg voor sloop vrijkomen voor de eigenaar. De Antea Group wil een parkeerplaats realiseren op de plek van het koetshuis.

Het ingenieurs- en adviesbureau is eigenaar van het koetshuis. Dat is in 1908 als een geheel samen met villa Woudoord ontworpen door de architect K.P.C. De Bazel. eigenaar

Volgens de indieners van de bezwaren vertegenwoordigt het koetshuis veel cultuurhistorische waarde. ,,Zeker in samenhang met de rest van de bebouwing van Woudoord.”

Volgens de bezwaarmakers zegt de eigenaar dat het koetshuis in slechte staat verkeert en moet het daarom worden afgebroken. De erfgoedorganisaties zeggen dat te bestrijden. Volgens hen is de technische staat is prima, er is alleen sprake van ernstig achterstallig onderhoud door de eigenaar.

Langdurig traject

Het traject van bezwaar maken duurde maanden. Dat kwam omdat bleek dat het koetshuis in 2016 al tot gemeentelijk monument was verklaard. Een beslissing waar de gemeente Heerenveen op terug probeerde te komen.

De bezwaarmakers hopen nu dat de Antea Group op zoek gaat naar een passende nieuwe bestemming voor het pand. Eerder vond de Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen een belangstellende om het koetshuis bij villa Woudoord eventueel nieuw leven in te blazen.

De naam van de potentiële koper is bekend bij de Heerenveense Courant. Zelf wil deze persoon voorlopig nog buiten de media blijven. ,,Wat ik wel kwijt wil is dat ik interesse heb getoond. Als het te koop komt en voor de juiste prijs, dan wil ik het wel kopen”, stelde deze persoon in eerdere berichtgeving.