Onderzoek naar fietsen in Zuidoost Fryslân gestart

Heerenveen - De gemeenten Opsterland, Heerenveen, Ooststellingwerf, Smallingerland en Weststellingwerf hebben in maart van dit jaar samen fietsambities vastgesteld. Om fietsen in de regio Zuidoost Fryslân in de toekomst comfortabeler, sneller en aantrekkelijker te maken, wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd.

In opdracht van de samenwerkende gemeenten onderzoekt Roelofs Groep het hoofdfietsnetwerk Zuidoost Fryslân. Het bedrijf verkent de mogelijkheid voor een snelfietsroute tussen Heerenveen en Drachten. Om een goed beeld te krijgen, worden fietsers uit de regio gevraagd deel te nemen aan het
onderzoek. Dit kan door het invullen van een enquête via www.roelofsgroep.nl/FietseninZuidoostFryslan.

Fietsagenda

De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf hebben hun fietsambities vastgelegd in de Fietsagenda Zuidoost 2019 – 2023. Doel is fietsen aantrekkelijker te maken en kwalitatief hoogwaardige fietsvoorzieningen ontwikkelen die van belang zijn voor de economische en recreatieve ontwikkeling van de regio.

De fietsambitie verbindt de gemeenten in de regio nauwer met elkaar, het maakt de economische groeikernen Drachten en Heerenveen beter bereikbaar en verbetert de duurzaamheid van de regio en vitaliteit en gezondheid van haar inwoners.