Historische dag vader en zoon slotwedstrijd

​JOURE – Skûtsjesilen is buffelen voor een schipper en zijn bemanning. Zenuwen en spieren zijn tot elke vezel gespannen bij tal van acties aan het helmhout, de schoot, de fok en de zwaarden. In zo’n sfeer is Sydo de Jong de helpende hand aan boord van het Jouster skûtsje. De 10-jarige roefmeester is het jongste bemanningslid ooit in de SKS-vloot. Anne Tjerkstra (73) op Grou is oudste bemanningslid

Sydo is trots op zijn takenpakket aan boord dat een veelzijdig karakter kent. “It skoatetou ynhelje, elkenien wetter jaan en alles wer op it goeie plak lizze”, zo geeft hij aan over de reikwijdte ervan. Vanuit de roef houdt hij contact met zijn vader Rinus als schipper bij het helmhout en de mannen op de voor- en achterplecht. Als schipperszoon weet hij van wanten. Zijn taak heeft dit jaar een uitzonderlijke drukte gekend, doordat er onder soms sub-tropische temperaturen is gezeild. Als iemand dan dorst heeft, staat hij klaar: met flesjes water. Voor en ook na afloop brengt hij alles op orde. Benodigdheden zoals bijvoorbeeld zwemvesten zijn genummerd. Aan de hand van de persoonlijke nummers moet alles even snel als lenig terug te vinden zijn.

Ketelthee

Het beeld over zijn werksituatie tijdens de wedstrijden roept snel een herinnering op bij zijn vader die zijn schipperscarrière ooit ook begon als roefmeester of roefkapitein. Rinus mocht als jongetje aan boord van Jeen Zwaga van Earnewâld meehelpen. “Rinskje, de frou fan Jeen, sette de jûns foar it skûtsjesilen altyd in tsjettel tee. Dy tsjettel kaam in doek omhinne en hong by de wedstriid achter yn it skûtsje”. Lauwe thee voor de wedstrijdzeilers is gaandeweg vervangen door ranja en later door gewoon leiding- of bronwater. “In grut ferskil mei de tiid fan no is dat wy doedestiids mei syn allen ien kopke hiene”. Rinus de Jong kan smakelijk lachen om de feiten van weleer die met het groeien van de welvaart nu in een ander perspectief staan. “Om beurten namen wy in slokje. It kopke waard fanút de roef folgetten en gong dan it hiele skip oer”.

Uitzicht

Voordeel van een roefmeester is dat hij al werkenderwijs veel zicht krijgt op wat er zich op een skûtsje en in het wedstrijdveld afspeelt. Uitzicht is het begin van inzicht in een latere functie. Voor Sydo is de slotwedstrijd dit jaar zonder meer onvergetelijk geweest. Vanuit de roef is hij getuige geweest van een schip dat als vierde voor de titelfavorieten Grou, Heerenveen en Lemmer finishte. Dankzij een verloren protest van Gerhard Pietersma van Earnewâld als eerste binnenkomer kukelde deze in het dagklassement van de bovenste naar de onderste tree. Joure is hierdoor, zij het een uur na de finish, opgeklommen van een vierde naar een derde plaats. Vader en zoon kunnen nu een heerlijke herinnering delen in de wereld van roef en ruim, want ze hebben beiden een bijdrage geleverd.