Letterzetter centraal bij wandelexcursie Staatsbosbeheer in Ketliker Skar

KATLIJK - Staatsbosbeheer houdt woensdag 28 augustus een excursie in het Ketliker Skar bij Katlijk. Centraal staat dan de het bastkevertje de letterzetter.

De letterzetter is een donkerbruine kever en komt vooral voor op sparren als de fijnspar, sitkaspar en Servische spar en bij voldoende hoge dichtheid ook op andere naaldbomen.

Het kevertje is een invloedrijk diertje, want het tast de bomen aan, waarmee in het beheer zeker rekening moet worden gehouden. Naaldbomen zijn normaal gesproken door de harsvorming beschermd tegen de letterzetter, maar verzwakte bomen of omgewaaide bomen zijn een gemakkelijke prooi.

In het Ketliker Schar is de letterzetter zichtbaar aanwezig en de droge zomer van 2018 heeft de plaag sterk vergroot.

De excursie begint om 19.00 uur. Aanmelden kan tot dinsdag 27om 15.00 uur via www.itfryskegea.nl/eropuit en via 0511-53 96 18. Het beginpunt wordt bekendgemaakt na aanmelding.

Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen vier euro. Kinderen tot en met 12 jaar betalen twee euro.