Wisselende reacties inwoners gemeente Heerenveen omtrent diftar+

HEERENVEEN - De afgelopen periode zijn er bij de Heerenveense Courant meerdere reacties binnengekomen omtrent diftar+. Zowel positieve, als negatieve.

Bij diftar+ wordt per kilo betaald voor restafval. Ook geldt een vast tarief van één euro per leging van de sortibak.

Voor komend jaar lijkt een verhoging van de kiloprijs op komst. Dat voorstel komt maandag aan bod in de raadsvergadering van de gemeente Heerenveen.

Hieronder de diverse reacties.

‘Goede ervaring, wel aandachtspunt’

Goede ervaringen met minder afval in de sortibak. Betere en bewustere scheiding.

Aandachtspunt: ik zie en ervaar dat er ook veel afval wordt gedumpt in de diverse afvalbakken die overal in de gemeente staan geplaatst in het kader van schoon en opruimen. Op deze wijze verplaatsing van het probleem.

Dus enerzijds minder afval, via de afvalbakken meer.

(Tekst Manfred Hoekstra)

‘Nauwelijks meer afval, Heerenveen zamelt helaas geen afval in’

Al jaren doe ik serieus aan afvalscheiding, maar sinds ik vanaf het voorjaar het plastic apart verzamel heb ik nauwelijks meer afval in de grijze container.

Heerenveen zamelt helaas geen plastic in. Ik breng het plastic, een volle vuilniszak, zo eens in de 1 tot 2 weken naar familie. De familie woont in een gemeente die wel plastic apart inzamelt. Een voorbeeld dat Heerenveen zou kunnen volgen!

Dit voorjaar heb ik nog maar 1 maal een grijze baklediging gehad en dat kostte slechts 1 + 5 euro, dus bijna een halvering van de betaling in 2018 per lediging.

Ik heb geen ervaring met het containerslotje.

(Mevrouw H. Geerlings)

Niet erg enthousiast

Naar aanleiding van het oproepje in de Heerenveense Courant, wil ik even kwijt dat ik niet erg enthousiast ben over het nieuwe afvalsysteem.

Wij zijn helemaal niet goedkoper uit, daarvoor scheidden wij namelijk ook al zoveel mogelijk het afval.

Wat ik me afvraag is waarom we niet ook het plastic en blik kunnen scheiden? In de gemeente Soest bijvoorbeeld, kan dat wel.

Dat zet pas echt significante zoden aan de dijk!

(Tekst Miranda Herwig)

‘Goed de klos als zorgpatiënt’

Mijn vrouw heeft in juni 2014 na een operatie een CVA gekregen, met als gevolg incontinent geworden. De zorgverzekering vergoedt de inleggers. Maar het afvoeren daarvan niet. Hierdoor zijn wij en ook medepatiënten goed de klos. Gemeente

Heerenveen brengt voor ons gemiddeld 40 euro in rekening per 3 maanden. Dat is dus ongeveer 160 euro per jaar. Hier moet toch wel een goede oplossing voor te vinden zijn heer J. van Veen?

Waarom mag ik dit zelf niet naar de stort in Grou brengen? Of waar anders? In het artikel van woensdag 28 augustus las ik dat meer mensen zelf hun afval inleveren bij de milieustraat.

Maar na telefonisch contact met S.Y.P. blijkt dat ik mijn huisvuil niet mag inleveren bij de stort in Grou.

Je leven begint met een luier en eindigt met een luier. Wat nu!!

(De naam van de schrijver is bekend bij de redactie)

‘De vervuiler betaalt? Nee, nee, nee’

De vervuiler betaalt? Nee, nee, nee. Al lijkt het goedkoper, ik zie dit op uw site en even doorgegeven aan de gemeente dat het beleid rondom afval anders moet.

Het zwaarste afval gooit men elders en het is niet dat men goed afval kan en gaat scheiden.

Het begint al in de supermarkten met verpakkingen! Ook de bakken 'Schoon' op staat zijn nokkie nokkie vol. Er staan wel drie naast elkaar.

Wijst erop dat men die enkele kilo's elders kwijt wil. Slotjes op kliko bakken, andere leegtijden, schema zelf uitprinten et cetera. Wethouder Van Veen is doorgedraaid met dit beleid.

(Tekst Helmer Smit)

Zwerfafval

Hierbij wil ik toch nog een keer reageren op het afvalbeleid. Wat zo mooi in de krant vermeld staat. Hier mis ik in de cijfers toch dat er steeds meer zwerfafval is zoals u weet is dit ettelijke malen in het nieuws geweest. Maar ook als je een beetje om je heen kijkt zie je dat. Wat voor het gemak maar even niet vermeld is

Dan dat we voordeligger uit zouden zijn. Daar zijn de meningen over verdeeld.

Wanneer ik hier om me heen kijk en hoor dan zijn we aanzienlijk duurder uit.

Dan nog de vermelding dat de vervuiler betaald. Dit wordt dan heel mooi bij de burger neer gelegd. Hier ben ik het dan ook niet mee eens. Wanneer ik mijn boodschappen ga doen moet ik wel heel erg mijn best doen om iets te vinden waar geen plastic omheen zit. Het maakt niet uit of dat nou voedsel of een gebruiksvoorwerp is. Dit wordt je allemaal maar zo opgedrongen.

Dan vraag ik u wie is nou die vervuiler. De plastic industrie (verpakkingsmaterialen) die daar grof aanverdienen of de burger die het opgedrongen krijgt.

(De naam van de schrijver is bekend bij de redactie)