Inwoners Heerenveen mogen meepraten over Van der Valk-hotel

HEERENVEEN - Omwonenden van het nieuw te bouwen Van der Valk-hotel in Heerenveen mogen de komende tijd meedenken en -praten over de plannen.

In januari besloot de gemeenteraad dat het hotel er kan komen, ten oosten van de snelweg A32, aan het begin van de woonwijk Skoatterwâld. Destijds werd ook gezegd dat inspraak van inwoners belangrijk is.

Inmiddels heeft Heerenveen hier een plan voor gemaakt. Omwonenden mogen - binnen de mogelijkheden - meepraten over een voorlopig ontwerp. Dat wil zeggen: er komt een schets hoe het hotel er in grote lijnen uitziet en hoe het terrein (parkeerplaatsen) en het groen rondom het hotel worden ingericht.

Bijeenkomst in november

De eerste bijeenkomst staat gepland voor november. Het overlegproces tussen bewoners, gemeente en Van der Valk duurt vervolgens ongeveer driekwart jaar, aldus Heerenveen.

Na dit traject kan nog bezwaar worden gemaakt en vergadert de gemeenteraad weer over de plannen. Pas hierna gaat de schep de grond in.

De oplevering van het hotel zal niet voor medio 2023 plaatsvinden. Afgesproken is namelijk dat eerst de afritten van de A32 naar de nabijgelegen Oranje Nassaulaan worden vernieuwd. Deze afritten zijn volgens de planning eind 2022 klaar.