Rekeninstrument stikstofuitspraak weer beschikbaar, gemeente Heerenveen druk bezig met knelpunten in kaart te brengen

HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen is momenteel in kaart aan het brengen wat de gevolgen van de stikstofuitspraak van de Raad van State zijn voor gemeentelijke projecten.

De aandacht richt zich in eerste instantie op grote projecten, zoals Heerenveen Beter Bereikbaar en het bedrijventerrein Heerenveen Noordoost. Wat de uitspraak betekent voor andere lopende projecten, waaronder woningbouw, is nog niet bekend. Wel zegt de gemeente ondertussen ontwikkelaars te hebben geïnformeerd over de uitspraak van de Raad van State.

Het rekeninstrument Aerius waarmee de stikstofdepositie op stikstofgevoelige (delen van) Natura 2000 gebieden wordt berekend, is naar aanleiding van de uitspraak die de Raad van State eind mei deed uit de lucht gehaald.

Sinds vandaag is dat instrument, in aangepaste vorm, weer beschikbaar. ,,We kunnen nu gerichter nagaan waar zich eventuele problemen voordoen”, aldus een gemeentewoordvoerder.

De gemeente probeert nu duidelijk te krijgen of en waar de uitspraak van de Raad van State voor gemeentelijke projecten problemen veroorzaakt.

,,Of er sprake zal zijn van uitstel in sommige gevallen of dat er in sommige gevallen een streep gaat door projecten, wordt duidelijk als meer informatie beschikbaar is.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra)