Gemeenteraad buigt zich over collegevoorstel rondom komst zorg- en kinderboerderij in het parkje Ten Woude

HEERENVEEN - De gemeenteraad van Heerenveen buigt zich vanavond over het voorstel van het college van B en W om 60.000 euro beschikbaar te stellen voor de inrichting van het terrein van het parkje Ten Woude ten behoeve van de realisatie van het onderkomen voor een zorg- en kinderboerderij.

De kosten moeten gedekt worden uit de huuropbrengsten over een termijn van vijf jaren. Daarnaast wordt voorgesteld om 18.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanleg van riolering vanwege de zorg- en kinderboerderij. Die kosten moeten gedekt worden uit de opbrengst van de rioolheffing. Verder stelt het college voor om de afschrijvingstermijn van de investering voor de inrichting van het terrein van veertig jaar naar vijf jaar te brengen.

In 2017 meldde zich een initiatiefnemer voor het opzetten van een kinder- en zorgboerderij in het parkje Ten Woude. Veelvuldig overleg leidde er volgens het college toe dat nu een eerste fase van het initiatief kan worden gestart.

‘Meer functie en uitstraling gebied’

De ontwikkeling van een kinderboerderij met dagbesteding is volgens het raadsvoorstel een aanvulling op het zorg- en ondersteuningsaanbod in de gemeente Heerenveen. ,,Daarnaast zorgt het voor meer activiteit in het park en voor meer functie en uitstraling van het park.”

Met de initiatiefnemers is, aldus het voorstel, afgesproken dat de gemeente de aanleg van de benodigde voorzieningen gaat aanleggen en dat met de initiatiefnemers een overeenkomst wordt aangegaan waarbij zij via een kostendekkende huur de investeringen van de gemeente binnen vijf jaar terugbetalen.

Wel krijgt het initiatief in de eerste fase een tijdelijk karakter. Waarbij in de te sluiten overeenkomst reeds voorwaarden worden gesteld aan fase twee. Die behandelt de definitieve invulling van het gebied.