Raad akkoord met voorstellen evaluatie diftar+

HEERENVEEN - De gemeenteraad is maandagavond met uitzondering van Heerenveen Lokaal akkoord gegaan met het collegevoorstel rondom diftar+. Daarnaast heeft de SP een stemverklaring afgegeven dat zij het verhogen van het tarief met de begroting van 2020 aan de orde wil brengen.

Daarmee wordt niet alleen het hoe en wat rondom evaluatie diftar+ vastgesteld. Ook de aanbevelingen uit de notitie ‘Evaluatie diftar+ eerste halfjaar 2019’ wordt daarmee overgenomen. Dat betreft: de systematiek diftar+ continueren, een vervolgplan ontwikkelen om de VANG-doelstelling van 2025 te realiseren, een nieuw etalageproject met wasbare luiers te organiseren en om de compensatieregeling voor medisch afval te verruimen.

Ondanks een lager tonnage restafval blijven de verwerkingskosten volgens de gemeente Heerenveen voor restafval en gft-afval op het niveau van 2018. Dat wordt veroorzaakt door toegenomen tonnage gft-afval en de sterk verhoogde afvalstoffenbelasting. De opbrengst van het variabele deel van de afvalstoffenheffing blijft daarnaast achter bij de ramingen.

Stijging tarief

De conclusie is volgens het college dat een stijging van het tarief voor huishoudelijk afval in 2020 niet te voorkomen is.

„De stijging is noodzakelijk om twee redenen: de inkomsten uit het variabele tarief in het eerste halfjaar van 2019 zijn lager dan begroot en zijn onvoldoende om de vaste kosten te dekken. Bovendien stijgt de afvalstoffenbelasting vanuit de rijksoverheid naar verwachting nog verder in de komende jaren.”

Ondanks de stijging is het tarief voor 2020 volgens het college nog steeds lager dan wanneer diftar+ niet was ingevoerd. Op basis van de inzameldata van de eerste zeven tot acht maanden van dit jaar wordt een prognose gemaakt voor heel 2019. Die prognose vormt de basis voor de bepaling van de tarieven voor 2020.