Instemming raad rondom voorstel komst zorg- en kinderboerderij in het parkje Ten Woude

HEERENVEEN - De raad van de gemeente Heerenveen heeft zich maandagavond achter het collegevoorstel geschaard om 60.000 euro beschikbaar te stellen voor de inrichting van het terrein van het parkje Ten Woude ten behoeve van de realisatie van het onderkomen voor een zorg- en kinderboerderij.

Daarnaast wordt 18.000 euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van riolering vanwege de zorg- en kinderboerderij. Volgens het college wordt met de komst van de zorg- en kinderboerderij het groot algemeen belang gediend. Daarbij houdt de gemeente zeggenschap over het gebied.

Het initiatief krijgt in de eerste fase een tijdelijk karakter. Waarbij in de te sluiten overeenkomst reeds voorwaarden worden gesteld aan fase twee. Die behandelt de definitieve invulling van het gebied.

,,De eerste vijf jaar willen we ervaring opdoen. De evaluatie gebeurt na drie jaar”, aldus wethouder Van Veen. ,,De betreffende partij heeft de gunning gekregen en kan dus al los.”

Wel moet de technische uitwerking nog gebeuren door de initiatiefnemer. Die neemt daarnaast nog contact op met de buurt.

Bewoners vrezen, zo staat in een brief, dat de ‘groene long’ wordt aangetast en dat er nog meer druk op de buurt komt qua parkeerproblemen.