FOTO’S | Tentoonstelling geopend bij Odd Fellows tijdens open huis

HEERENVEEN - De Odd Fellows Heerenveen hebben zaterdag tijdens hun open dag informatie gegeven over de activiteiten die zij hebben.

Ook gaf Linda Trip, directeur van Museum Heerenveen, tweemaal een lezing bij de tentoonstelling ‘100 jaar vrouwenkiesrecht in Nederland’.

Hieronder een door de organisatie zelf aangeleverd verslag.

Tijdens de Open Dag bij de Odd Fellows in Heerenveen is een bijzondere tentoonstelling geopend in het Odd Fellowhuis aan de Herenwal 10, met werk van 2 kunstenaars die in Heerenveen en Oranjewoud hebben gewerkt.

Het thema was ‘100 jaar vrouwenkiesrecht in Nederland’, daarom is gekozen voor 2 vrouwelijke kunstenaars, te weten Anna Joustra en Jeanne Bieruma Oosting.

Anne Joustra was afkomstig uit een ondernemende Heerenveense familie. Zelf leed ze een teruggetrokken bestaan. Het grootste deel van haar leven reisde ze op en neer tussen Parijs en Het Meer, waar ze een kamer boven het café aan de Veensluis had. Joustra is een bescheiden navolgster van het Franse impressionisme wat in haar landschappen het best tot uiting komt.

Jeanne Bieruma Oosting bracht een deel van haar jeugd door in Oranjewoud en zou daar later nog vaak op bezoek komen. Aangemoedigd door de beeldhouwster Charlotte van Pallandt (nu te zien in Museum de Fundatie Zwolle) vertrok ze in 1929 naar Parijs. Daar maakte ze deel uit van de Nederlandse kunstenaarskolonie. Ze wordt gerekend tot de vernieuwers van de Nederlandse grafische kunst van de twintigste eeuw.

Er werden 's middags 2 lezingen gehouden door Linda Palil – Trip, directeur en conservator van Museum Heerenveen. Ze vertelde enthousiast over het leven van Anna Joustra en Jeanne Bieruma Oosting en over het Heerenveen van toen en het kunstklimaat waarin beide dames zich bevonden.

Op 1 en 2 oktober organiseren de Odd Fellows Heerenveen twee open bijeenkomsten. Meer hierover vindt u op de website van de Odd Fellows.

(Foto’s Peter Wouda)