Suppers halen wekelijks vijf zakken vol afval uit sloten in de gemeente Heerenveen

HEERENVEEN - Vijf vuilniszakken vol afval is gemiddeld de oogst die Frieda Riezebos en Aukje Postma per week samen uit de sloten halen in de gemeente Heerenveen.

Sinds 1 juni halen Riezebos en Postma van respectievelijk SUPaway Heerenveen en SUPaway Grou elke woensdag afval uit sloten. Dat betreft een samenwerking met de gemeente Heerenveen.

,,Wat wij vooral opvissen zijn lege blikjes energydranken en snoep- en chipszakken”, aldus de beide suppers.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)