Van der Zwan wil door als burgemeester in de gemeente Heerenveen

HEERENVEEN - Burgemeester Van der Zwan heeft officieel aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Zijn ambtstermijn loopt halverwege volgend jaar af.

Van der Zwan heeft de Commissaris van de Koning ondertussen gemeld dat hij door wil. Voor de gemeenteraad gaat vanwege het verzoek de herbenoemingsprocedure beginnen. 

PvdA’er Van der Zwan is sinds 2011 burgemeester van de gemeente Heerenveen. Als gevolg van een gemeentelijke herindeling, met een deel van de voormalige gemeente Boarnsterhim, werd hij in 2013 benoemd tot waarnemend burgemeester. 

In 2014 werd Van der Zwan opnieuw benoemd tot burgemeester van Heerenveen.
Voor 2011 was de sociaaldemocraat burgemeester van Achtkarspelen (2007-2011) en wethouder in Lelystad (1998-2007).