Uitkijktoren Belvedère vanwege renovatie enkele weken dicht

ORANJEWOUD - De uitkijktoren Belvedère in Oranjewoud wordt momenteel opgeknapt. Daarbij wordt de betonconstructie van het rijksmonument gerenoveerd.

Ook wordt de oriëntatietafel bovenin de toren op een vandalismebestendige manier teruggeplaatst.

Daarnaast heeft Stichting Belvedèretoren Oranjewoud, die het intitiatief nam voor de renovatie, het streven om een QR-code te realiseren bij de toren, waarmee een vrijwillige bijdrage kan worden gedaan voor het onderhoud van de toren.

De renovatie wordt gesubsidieerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). In totaal is er ruim 150.000 euro gemoeid met de renovatie.

Na de renovatie herstelt Staatsbosbeheer komend plantseizoen de bomenlaan in Tjaarda’s bos. Die is deels in verval geraakt. Zo zijn sommige bomen doodgegaan en zijn andere vernield. Door nieuwe bomen te planten moet het kenmerkende beeld van een bomenlaanstructuur ontstaan.

Berg van Brongergea

Daarnaast zijn er plannen om in de toekomst de Berg van Brongergea waar de uitkijktoren opstaat te herstellen. De berg heeft veel te lijden onder erosie.

Vanwege de werkzaamheden aan het beton is de toren gedurende oktober enkele weken voor het publiek afgesloten.

De dertig meter hoge uitkijktoren werd bijna honderd jaar geleden gebouwd op de ‘Berg van Brongergea’ in het Tjaarda’s bos.

Zie ook:

FOTO’S | Oude situatie van rond 1920 mogelijk hersteld bij opknapbeurt uitkijktoren en Berg van Brongergea in Oranjewoud

FOTO’S | Vrijwilligers Stichting Belvedère Oranjewoud hopen unieke betonnen bouwwerk voor de toekomst te behouden