Advies rapport: ‘Zet in op hoogwaardige en kleinschalige huisvesting voor arbeidsnigranten in de gemeente Heerenveen’

HEERENVEEN - De uitkomsten van de behoefte aan arbeidsmigranten in Heerenveen is in kaart gebracht. Uit het rapport van de STEC Groep dat in opdracht van de gemeente Heerenveen is opgesteld wordt de behoefte bij bedrijven in de gemeente Heerenven wordt geschat op 230 arbeidsplaatsen.

De inzet van de arbeidsplaatsen groeit volgens het rapport naar verwachting structureel met minimaal honderd arbeidsmigranten in de komende tien jaar. Dat kan oplopen tot een groei van 270 arbeidsmigranten, uitgaande van een hoog scenario.

De resultaten laten verder zien dat de behoefte aan arbeidsmigranten nauwelijks seizoensgebonden is. De inzet van arbeidsmigranten is waarschijnlijk tijdelijk van aard, gelet op demografie, economie en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Arbeidsmigranten binnen de gemeente wonen nu voornamelijk in reguliere woonhuizen.

Advies

De STEC adviseert in te zetten op hoogwaardige en kleinschalige huisvesting, zodat de migrant zich bindt aan de gemeente. Voor kleinschalige huisvesting, tot en met tien personen, zijn er kaders vanuit het kamerverhuurbeleid. De vraag is nu of voor grootschalige initiatieven, aanvullend beleid wenselijk is.

Het college van B en W heeft besloten te verkennen welke beleidsopties er zijn en wat (juridisch) mogelijk is als het gaat om de kamerverhuur aan grotere groepen, vanaf 10 personen. Hierbij worden voor- en nadelen in kaart gebracht, inclusief het bereik van eventueel te vormen beleidsregels.

,,Daarbij willen we ook inzichtelijk krijgen welke rol ondernemers hierin kunnen vervullen, bijvoorbeeld door ze te vestigen op hun eigen terrein. Indien aanvullend beleid gewenst is, dan is een participatietraject met bewoners en ondernemers onderdeel van het beleidvormingsproces. In november neemt het college hierover een besluit.”

Huisvesting

De huisvesting van arbeidsmigranten is het afgelopen jaar een actueel thema geworden. Op verschillende locaties in de gemeente worden al kleinere groepen arbeidsmigranten gehuisvest.

Omwonenden van sommige locaties ervaren overlast en willen dat de gemeente dit oplost. Daarnaast heeft een ondernemer interesse getoond in een pand aan de Jousterweg als huisvesting voor een grote groep arbeidsmigranten.

Dat initiatief zorgde voor weerstand bij de omwonenden waarna het college heeft besloten vooralsnog deze aanvragen aan te houden.