Staatsbeheer houdt natuurwerkdag voor jong en oud in De Deelen

GERSLOOT - Staatsbosbeheer houdt zaterdag 2 november van 9.30 tot 15.00 uur een natuurwerkdag in De Deelen. Er kunnen maximaal vijfentachtig personen meedoen, waarvan vijfendertig volwassenen en twintig kinderen.

De werkzaamheden bestaan uit zagen en snoeien op de legakkers van het laagveenmoeras dat ongeveer sinds 1920 wordt verveend. Dat gebeurde eerst voor turfwinning en vandaag de dag voor potgrond.

Door de turfwinning ontstond een vijfhonderd hectare groot gebied van legakkers en petgaten dat vele soorten watervogels aantrekt.

Voor de kinderen zijn er eveneens activiteiten. Daarnaast kan er een maatschappelijke stage worden gelopen.

De werkzaamheden zijn aan de Hooivaartsweg 4 in Luinjeberd. Er wordt verzameld parkeerplaats Staatsbosbeheer De Deelen.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met locatieleider Alexander Rozema via a.rozema@staatsbosbeheer.nl of via 06-51597819 of met provinciale coördinator Jan Piet de Boer via j.p.deboer@landschapsbeheerfriesland.nl of 0512-383800 of 06-51278957.