Vrijheid nieuwe thema kunstwandelroute Slach troch Akkrum

AKKRUM - Vrijheid is ditmaal het thema van de kunstwandelroute Slach troch Akkrum. Het thema is gekozen vanwege 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog.

De huidige doeken worden medio maart 2020 uit hun frames gehaald en geveild. De nieuwe doeken worden er vervolgens begin april in geplaatst.

In totaal zijn er vierentwintig frames. Er worden vier frames gereserveerd voor inzendingen van kinderen van 6 tot 16 jaar.

Alle inzendingen worden beoordeeld door een commissie vanuit Plaatselijk Belang Akkrum-Nes. Aanmelden kan tot 1 december via de mailadressen mentsevinga@kpnmail.nl,

ab.karreman@hetnet.nl of huite10@hetnet.nl.

Gevraagd wordt om de naam, het adres en een telefoonnummer door te geven. De informatie wordt vervolgens verstrekt via een e-mail.

Meer informatie via Rein Huitema 06-28126146.