Inwoners enthousiast over herinrichting centrum Akkrum

De laatste informatieavond over de herinrichting van het centrum van Akkrum vond donderdag plaats in de Lantaerne. Op de avond kwamen zo’n 100 bezoekers af.

Over het algemeen werd er positief op de plannen gereageerd. Volgens Aize Wijnstra, voorzitter van Plaatselijk Belang Akkrum-Neg, waren er nog wel enige op- en aanmerkingen op het voorlopige plan. Deze worden meegenomen in de definitieve versie.

Selfieplek

Aan de herinrichting van het centrum wordt al drie jaar gewerkt. Het plan is ontstaan uit ideeën om de Tsjerkebleek opnieuw in te richten. Inmiddels zijn er ook plannen om de Ljouwerterdyk, de Boarnswâl, de Bûterwâl en omliggende waterkanten aan te pakken. In het centrum komt meer groen en moet er meer ruimte voor terrassen voor de horeca komen. Ook komt er Bij Coopersburg (aan de Ljouwerterdyk) komt een ‘selfieplek’ met een bankje erbij.