Toelichting plannen voor Wapendropping wandelbeleeftocht in Aldeboarn

ALDEBOARN - De Stichting wapendropping wandeltocht licht donderdag in het Oorlogsmuseum in Aldeboarn de plannen toe over de Wapendropping wandelbeleeftocht die in mei 2020 moet plaatsvinden.

Er worden twaalf beleefmomenten toegelicht die langs de route zijn te vinden. Die momen-ten zijn daadwerkelijk gebeurt in de Tweede Wereld.

Daarnaast worden de vier droppingsvelden bekendgemaakt waarop uit een Dakota 20-25 Britse parachutisten met hun parachutes landden in WOII. Ook zijn er historische toneelstukjes.

De wandeltocht wordt gehouden vanwege het oorlogsboek Droppingveld Wardrobe van Hessel Bouma. Het moet begin mei duizenden wandelaars naar Aldeboarn, Akkrum, Grou en Wirdum trekken.