Toch extra parkeerruimte bij ziekenhuis Tjongerschans

HEERENVEEN - Ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen krijgt, als het aan de gemeente ligt, toch echt extra parkeerruimte. Bij de oude basisschool It Oerset aan de naburige Van Helomalaan kan een parkeerterrein komen.

De politiek ging eerder al akkoord, waarop omwonenden naar de rechter stapten. Die oordeelde dat het besluit niet goed was onderbouwd en vernietigde het. De gemeente heeft het plan voor zo’n 125 extra parkeerplekken nu beter beschreven.

Heerenveen gaat in een nieuwe verklaring dieper in op de bezwaren van een deel van de buurt. Omwonenden hebben als kritiek onder meer het verdwijnen van groen en mogelijke wateroverlast vanwege de aan te leggen verhardingen. Bovendien is er nog wel ruimte op de bestaande terreinen, zeggen zij.

Heg moet blik uit zicht houden

De gemeente ziet dit anders. Zo blijft er een groenstrook van 18 meter bestaan en wordt een heg geplaatst om het geparkeerde blik van auto’s zoveel mogelijk uit het zicht te houden.

Daarnaast wordt de afvoer van regenwater juist verbeterd, stelt de gemeente. Er komen minder verhardingen dan nu.

,,Dit betekent dat de belasting op het riool niet zal toenemen, maar zal afnemen’. Wetterskip Fryslân heeft daarom een positief advies gegeven", aldus de gemeente Heerenveen.

,,Wij begrijpen dat de omwonenden die direct zicht hebben op het perceel de beoogde wijziging als aantasting van hun directe leefomgeving ervaren", staat even verderop.

,,Dat betekent niet dat het plan om die reden niet aanvaardbaar is. Het criterium is of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Wij menen dat dit het geval is met de beoogde invulling."