Mannenkoren slaan handen ineen

HEERENVEEN - Het Heerenveens interkerkelijke mannenkoor Credo en het christelijk regionaal mannenkoor Cantate Cum Gaudio in Joure e.o. fuseren.

De leden van beide koren zijn in meerderheid akkoord gegaan met een fusie vanaf 1 januari 2020. Beide koren kampen met een dalend aantal leden. Met deze fusie willen de de koren continuïteit garanderen.

,,Een jaar geleden is het eerste contact ontstaan", zegt Henk Deinum, voorzitter van Cantate cum Gaudio. ,,We hebben gekeken wat mogelijk was. Willen we alleen samenwerken of gaan we voor een fusie?"

Het Mannenkoor Credo, opgericht op 4 januari 1977 in Heerenveen, telt 22 leden en werkte veelal mee aan kerkdiensten. Daarnaast verzorgde het naast het jaarlijkse 'Oranjeconcert' eveneens optredens in diverse zorgcentra.

Cantate cum Gaudio in Joure e.o. telt 35 leden en vierde in december 2018 haar 50-jarig bestaan. ,,Tien, vijftien jaar geleden hadden we nog 55 leden. De laatste jaren merk je de krimp. Voor twee of drie leden die weggaan, komt er maar een voor terug. En de leeftijd van de leden blijft een probleem. Aan het enthousiasme ligt het niet."

Het mannenkoor verleende regelmatig medewerking aan kerkdiensten en verzorgde meerdere optredens tijdens (kerst)concerten en in verzorgingshuizen.

Vorig jaar voerde het koor vijf keer het theaterconcert 'Jochanan van Patmos' op in onder andere: Joure, Balk, Leeuwarden en Bergum. Het leverde het koor veel goodwill op.

,,In Balk is een koor opgeheven vanwege het dalende ledenaantal. Enkele van die leden kwamen naar ons toe met de vraag of ze zich bij ons aan konden sluiten."

Het repertoire van beide koren bestaat uit een verscheidenheid aan Nederlandse en internationale liederen van zowel geestelijke als meer algemeen-wereldse aard.

Stroomversnelling

De gesprekken tussen de beide besturen kwamen na een periode van radiostilte toch in een stroomversnelling.

,,De beide koren zijn toen bij elkaar op bezoek geweest. Dat sloeg aan. Er bleken onder de leden veel gelijkgestemden, die pleitten voor een fusie. Vervolgens moesten er wel enkele lastige keuzes worden gemaakt. Wat wordt de vestigingsplaats en met welke dirigent gaan we verder?"

Joure

Als standplaats is voor Joure gekozen. De keuze werd niet zonder slag of stoot gemaakt.

,,Leden van ons koor wilden liever niet naar Heerenveen. Dan kozen ze er liever voor verder te gaan met een kleiner koor in Joure", legt Deinum uit. ,,Toen was Heerenveen aan zet. Niet alle leden van Credo waren het er mee eens naar Joure te gaan. Ze vreesden hun gezellige muziekavond te moeten missen. En sommige leden zijn al rond de 80 jaar. Die zagen op tegen het reizen. Gelukkig zagen de leden van Credo ook dat om het koor toekomstbestendig te maken, er stappen moesten worden gezet en we niet achterom moesten kijken. Een flinke meerderheid ging uiteindelijk wel akkoord met Joure als uitvalsbasis." 

Het koor zingt daar in kerkelijk centrum De Oerdracht. Naar verwachting telt het nieuwe koor rond de 50 leden met een evenwichtige stemverdeling over de vier koorpartijen.

Lars Mulder

Er werd gekozen om Lars Mulder uit Heerenveen, dirigent van Cantate cum Gaudio, het fusiekoor te laten leiden. Dirigent Helene Vijver van Credo is ontslag aangezegd.

Deinum: ,, Wij hadden pas sinds een half jaar een nieuwe dirigent, die prima voldoet. Dat is het niet elegant om hem direct weer aan de kant te zetten. Het bestuur van Credo heeft het besluit om Lars Mulder als dirigent te kiezen met succes verdedigd bij de leden."

Een kleine commissie uit de koorleden houdt zich bezig met de keuze die nog rest: een nieuwe, eigentijdse naam voor het fusiekoor. ,,We willen uitstralen dat we een eenheid zijn. Dat moet in de naam terugkomen."