Advies aan Heerenveen: gasleiding Vermilion om Ketliker Skar heen

NIEUWEHORNE/MILDAM - De aan te leggen gastransportleiding van Nieuwehorne naar Mildam moet om het natuurgebied Ketliker Skar heen gaan. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) aan de gemeente Heerenveen.

Vermilion wil bij Nieuwehorne aardgas winnen. Het gasbedrijf kreeg eerder deze maand groen licht van minister Eric Wiebes van Economische Zaken.

Voor het transport van het gas naar een behandelstation bij Mildam is een transportleiding nodig. Deze leiding zou het Ketliker Skar doorkruisen.

De Commissie voor de mer adviseert de gemeente om meerdere routes te onderzoeken. Heerenveen moet hierbij letten op de effecten op de (beschermde) natuur. Zo kan de aanleg van de gasleiding bijvoorbeeld de waterhuishouding verstoren.

Bodemdaling en trillingen

Ook tipt de Commissie te onderzoeken in welke mate de aardgaswinning vanuit Nieuwehorne leidt tot bodemdaling en trillingen, ook in combinatie met omringende gasvelden, zoals het Langezwaagveld.

Vermilion denkt bij Nieuwehorne gas te winnen tot 2029. De verwachte productiecapaciteit is maximaal 470.000 kuub per dag.

Voor de productie van het gas en voor de aanleg van de leidingen zijn wijzigingen nodig van bestemmingsplannen. Hier gaat de gemeente over. Die betrekt het advies van de Commissie bij de afweging.