Conceptvisie herinrichting centrum Heerenveen gereed

HEERENVEEN - De conceptvisie van het Burgerbesluit dat de gemeente Heerenveen samen met inwoners en ondernemers heeft opgesteld rondom een toekomstplan voor het centrum is gereed voor behandeling door de gemeenteraad.

In totaal gaat het om 25,9 miljoen euro aan nieuwe investeringen, 18,1 miljoen euro indirecte kosten en een deel dekking door verwachte subsidies. In de perspectiefnota voor 2021-2024, die klaar moet zijn in juni 2020, bepaalt de gemeenteraad welk deel van het totale gemeentebudget hiervoor beschikbaar wordt gesteld.

Als uitvloeisel van de G1000Heerenveen zijn in de conceptvisie 47 projecten opgenomen die moeten bijdragen aan een gastvrij, toekomstbestendig en duurzaam centrum.

Het betreft bouwstenen met drie leidende thema’s: compact en compleet, ontvangen en ontmoeten en bruisen en beleven. Daaronder vallen bijvoorbeeld: een fietsroute rond het centrum tot herinrichting van het stationsgebied, vergroening van het centrum en een verlichtingsplan van het Geerts Willigenplein.

Burgertop

In februari dit jaar startte het proces met de Burgertop. Inwoners en ondernemers konden daarin aangeven hoe zij een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum van Heerenveen voor zich zagen. Het initiatief komt van de gemeenteraad: met de G1000 probeert de raad een nieuwe vorm van het democratisch proces uit.

De Burgertop met 400 deelnemers leverde ongeveer 250 concrete ideeën op voor het centrum van Heerenveen. Daaruit hebben de deelnemers 47 bouwstenen geselecteerd. Die zijn verwerkt tot concrete voorstellen in het G1000 Burgerbesluit Heerenveen. Ook de ondernemers hebben bouwstenen aangeleverd. Hun advies en het Burgerbesluit zijn door de gemeenteraad vastgesteld.

Deelgebieden

Het centrum is in de conceptvisie opgedeeld in twaalf deelgebieden. Voor elk gebied komen gebiedsdeals. Daarin maken alle betrokkenen samen afspraken over het realiseren van de plannen voor dat gebied.

De visie maakt volgens de gemeente duidelijk dat eerst op twee fronten meters gemaakt moeten worden. Het gaat om het verbreden en versterken van het centrummanagement en het neerzetten van een (tijdelijke) programma-organisatie om de doelen verder te concretiseren.

Daarnaast is het volgens de gemeente logisch om in 2020 te starten met de projecten die snel te realiseren zijn. Zoals het verbeteren van de stegen en de verbindingen tussen het centrum en sportstad via de Vlinderbuurt.