Heerenveen wil 'afvalvallei' worden en heeft ruimte nodig

Heerenveen wil Circular Valley worden. Op weg naar een zogenoemde circulaire economie (hergebruik van goederen en stoffen) moet in en om de plaats genoeg ruimte blijven voor nieuwe manieren van afvalinzameling en -verwerking.

Dat laat de gemeente weten in een brief aan de provincie. Hierin reageert Heerenveen op de eerste versie van een nieuw provinciaal plan: de omgevingsvisie ‘De Romte Diele’.

Heerenveen wijst op het feit dat er in die hergebruik-economie ‘fysieke ruimte nodig is om grondstoffen op te slaan’, evenals geschikte infrastructuur. Daarnaast moeten de milieuregels deze plannen toestaan. De provincie dient hier oog voor te hebben.

Op de bedrijventerreinen aan de noordwest- en noordoostkant van Heerenveen wil de gemeente toewerken naar zo’n Circular Valley. Aan de noordwestkant is afvalbedrijf Omrin al gevestigd (Ecopark De Wierde). Aan de noordoostkant is nog ruimte: hier wordt de komende jaren Klaverblad Noordoost ontwikkeld.

Lelylijn en fietssnelwegen

De gemeente stipt in de brief nog meer zaken aan, zoals het belang van de aanleg van de Lelylijn en de omgeving van Aldeboarn en De Deelen als voorbeeldgebied voor de aanpak van de veenweideproblematiek.

Bovendien wil Heerenveen fietsgemeente zijn. Het netwerk van fietspaden moet worden verbeterd en samen met de provincie wil de gemeente werken aan fietssnelwegen, bijvoorbeeld van Heerenveen naar Drachten.