Drie scenario’s aan bod op bijeenkomst rondom nieuwe rotonde Heerenveen-Midden

HEERENVEEN - De aanpak van de rotonde in Heerenveen-Midden komt donderdag 12 december vanaf 19.30 uur aan bod op een bijeenkomst in wijkcentrum De Kempenaer aan de Dr. Wumkeslaan 4.

Na de eerste bijeenkomst begin oktober hebben de gemeente en de werkgroep nagedacht over verschillende mogelijkheden. In het gesprek in De Kempenaer wil de gemeente komen tot maximaal drie haalbare scenario’s die voldoen aan eerder gestelde kaders voor een nieuwe rotonde in Heerenveen-Midden.

Belangrijke afwegingen zijn: doorstroming, veiligheid, geld en draagvlak. In de derde bijeenkomst, in februari 2020, gaat het om het draagvlak te bepalen per scenario. De rotonde moet uiterlijk 31 december 2023 in gebruik worden genomen.

Vanuit de wijken Midden en De Akkers is eerder al de werkgroep Rotonde Heerenveen-Midden opgericht om er voor te zorgen dat de omwonenden worden vertegenwoordigd en de belangen van beide wijken worden behartigd bij de herinrichting.

Groeiende verkeersstroom

De nieuwe rotonde moet de groeiende verkeersstroom aankunnen. Daarbij moeten maatregelen komen voor het auto- en het fietsverkeer.

Er is al een eerste onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen voor een betere doorstroming van het autoverkeer. Daaruit is gebleken dat de huidige rotonde niet (meer) voldoet in 2030.

Het project Rotonde Heerenveen Midden gaat over de directe aansluiting op de daarbij behorende wegen: Burgemeester Falkenaweg noord en zuid inclusief de parallelwegen, Rottummerweg inclusief parallelbaan, de Hoflaan en de Rembrantlaan.

Aanmelden voor de bijeenkomst in De Kempenaer is gewenst en kan via heerenveen.nl/actueel/project-rotonde-heerenveen-midden.