Age Hartsuiker: ‘Bewoners Hiddingastraat Heerenveen zijn jarenlange overlast lindebomen spuugzat’

HEERENVEEN - De bewoners van de Hiddingastraat in Heerenveen zijn volgens fractievoorzitter Age Hartsuiker van Heerenveen Lokaal ,,de jarenlange overlast van lindebomen spuugzat.”

Volgens Hartsuiker proberen de bewoners al jaren om de gemeente Heerenveen te bewegen iets te doen aan hun straatbeeld en een oplossing te vinden voor de overlast die zij volgens hem ondervinden van de (te) grote lindebomen in hun straat. ,,Heerenveen Lokaal heeft op vele manieren aandacht gevraagd van het college hiervoor.”

Eerder stelde Heerenveen Lokaal al schriftelijke en mondelinge vragen aan het college. ,,De straat zelf bood het college al eerder een brede petitie van de buurtbewoners aan om hun leefomgeving te verbeteren. De woningbouwcorporatie steunt de bewoners gezien de problemen die de te grote lindebomen met zich meebrengen in deze straat en het onderhoud van de woningen. Zodra het bladseizoen is aangebroken is het in de straat het hele jaar herfst.”

Hartsuiker: ,,Daarnaast hebben de bomen de eigenschap een zeer kleverige goedje af te scheiden. Werkelijk de hele straat, voortuinen, tuinmeubilair, ramen en auto’s zitten er dan onder. Bladafval het hele bladseizoen door zorgt voor verstopte goten en de hoge bomen laten geen (zon)licht door. Naar aanleiding van de actie van de bewoners en de actie van Heerenveen Lokaal heeft het college toegezegd om voor de zomer van 2020 samen met de buurtbewoners aan de slag te gaan.”

Heerenveen Lokaal zegt er samen met buurt op toe te gaan zien dat het college ,,zich aan haar toezeggingen houdt.”