‘Voetbalwedstrijd’ tussen kinderen en Sinterklaas bij ingebruikname nieuw speelveld aan de Van Cuyckstraat

HEERENVEEN - Het nieuwe speelveld aan de Van Cuyckstraat in Heerenveen wordt donderdag om 8.45 uur geopend. Met de aanleg ervan is 17.500 euro gemoeid. Dat geld is bijeen gebracht door het Rabobank Coöperatiefonds en het Iepen Mienskipfonds.

Bij de opening zijn niet alleen kinderen en alle betrokken partijen aanwezig, maar ook Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten. Zij nemen het bij in een voetbalwedstrijd op tegen kinderen.

Het nieuwe speelveld is tot stand gekomen nadat buurtsportcoach Sybren Bouma begin vorig schooljaar vanuit de Sint Jozef school de hulpvraag kreeg om iets te doen aan ,,het treurige en onveilige speelveld met allemaal gaten en met ontlasting van dieren.”

Gaandeweg kwam Bouma in contact met opbouwwerker Ellen Akkerman. Zij kreeg vanuit de buurt dezelfde signalen met daarbij ook de wens voor een plek om elkaar buiten in de buurt te kunnen ontmoeten.

Bouma: ,,Samen hebben we na overleg met de gemeente, partijen uit de buurt bij elkaar gebracht zoals: het IKC Sint Jozef, kinderopvang Lappelein, Verslavingszorg Noord-Nederland, Preventieteam woonservice en buurtbewoners.