Verplaatsen bibliotheek, beweegbare bruggen en ondergronds parkeren grootste bespreekpunten in commissievergadering rond herinrichting centrum Heerenveen

HEERENVEEN - De gezamenlijke raadscommissie heeft maandagavond de conceptvisie besproken voor de herinrichting van het centrum van Heerenveen naar aanleiding van de G1000Heerenveen.

Er is naar voren gekomen dat de herinrichting een bespreekpunt is met als toezegging dat belangrijke stukken altijd terugkomen in de commissie dan wel in de raad van de gemeente Heerenveen. 

Een belangrijk punt dat naar voren kwam betrof het verplaatsen van de bibliotheek van de rand van het centrum naar een meer centrale positie in het centrum. Na de zomer heeft wethouder Zoetendal hierover al contact gehad met de bibliotheek Heerenveen. De

organisatiestructuur voor het verplaatsen van de bibliotheek hoopt Zoetendal rond februari in te brengen in de raad. Duidelijk is al wel dat de bibliotheek meer een functie van cultuurkwartier moet krijgen en moet bijdragen aan reuring in het centrum. 

Locatie

Een concrete nieuwe plek voor de bibliotheek is nog niet besproken. Wel kwam het ABC-complex naar voren als locatie evenals de Heerenveense School.

Die plek werd genoemd omdat op het Ernst van Harenplein een cultuurpark moet komen. Het parkeren dat er nu nog gebeurt is in de nieuwe opzet ondergronds ingedeeld. Datzelfde geldt, als het aan Zoetendal ligt, voor het Burgemeester Kuperusplein.

Ook de beweegbaarheid van de oude hoofdbrug bij de Overkluizing en de brug aan de Heideburen kwam ter spraken. Zoetendal liet weten nogal wat haken en ogen te zien. ,,Niet alleen vanwege de verkeersdrukte, maar ook voor wat er bijvoorbeeld in de grond zit bij de Heideburen.”

Kosten

Verder kwam ook de bekostiging van het plan aan bod. De totale kosten zijn geraamd op 50,6 miljoen. Dat betreft directe en indirecte kosten. Er wordt uitgegaan van tien procent externe subsidies en gebruik van reeds beschikbare middelen.

Daardoor komt de herinrichting neer op een extra beslag op gemeentelijke middelen van in totaal 44 miljoen euro. Dat is op te splitsen in een bedrag van 25,9 miljoen aan directe investeringen en 18,1 miljoen aan indirecte investeringen.

Bij de indirecte investeringen staat ook een bedrag van 9,4 miljoen voor het aanpakken van de bestrating op de Dracht en het aanpakken van de verbinding van de Koornbeursweg met de Atalantastraat. 

Zoetendal: ,,Daarmee is alvast inzichtelijk gemaakt voor als je deze werkzaamheden laat uitvoeren.”

Deelgebieden

Het centrum is in de conceptvisie opgedeeld in twaalf deelgebieden. Voor elk gebied komen gebiedsdeals. Daarin maken alle betrokkenen samen afspraken over het realiseren van de plannen voor dat gebied. 

De raad neemt 16 december een besluit over de conceptvisie.

De complete conceptvisie van de herinrichting van het centrum staat hier