34 miljoen euro beschikbaar voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud sociale huurwoningen Heerenveen

HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen, de woningcorporaties Accolade en Elkien, het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, HuurdersBelangenVereniging Heerenveen en huurdersvereniging De Bewonersraad gaan voortaan jaarlijks gezamenlijk afspraken maken over volkshuisvesting. De afspraken voor 2020 zijn dinsdag ondertekend

Het betreft zes concrete afspraken: 

1. Onderzoek naar behoefte nieuwbouwlocaties voor sociale huur in Heerenveen

2. Energietransitie (structurele verandering naar steeds meer klimaat neutrale energievoorzieningen)

3. Klimaatadaptatie (maatregelen die inspelen op het veranderende klimaat)

4. Afstemmen leefbaarheid in wijken en dorpen

5. Langer zelfstandig thuis wonen

6. Samen werken aan betalingsproblematiek 

Gezamenlijk investeren de als corporaties in 2020 voor 11 miljoen aan nieuwbouw en 22,8 miljoen aan renovatie en onderhoud van sociale huurwoningen.

Voorzitter Marik van Wijk van HuurdersBelangenVereniging Heerenveen zegt tevreden te zijn met de afspraken

,,Zo wordt er 519.000 euro besteed aan buurtbeheerders, aandacht voor kwetsbare groepen en activiteiten met bewoners om de woonomgeving te verbeteren."