‘Hoewel je als Dorpshulp vaak maar iets kleins voor iemand doet krijg je er veel waardering voor terug’

HEERENVEEN - Op weg naar de vrijwilligersprijs van 2019 staat deze week vrijwilligersgroep Dorpshulp Haskerdijken Nieuwebrug centraal. Dorpshulp bestaat uit vijf vrijwilligers die indien nodig ook de vrijwillige hulp van inwoners inschakelen.

Waar Dorpshulp vroeger uitsluitend gericht was op ouderen, zodat zij in de dorpen konden blijven wonen, voelt Dorpshulp zich tegenwoordig verantwoordelijk voor het welzijn van alle inwoners.

,,We gaan bij alle nieuwe inwoners langs om ze welkom te heten. We maken dan kennis en vragen de mensen of zij iets voor het dorp kunnen betekenen. Natuurlijk kan dat niet altijd, maar vaak willen de inwoners van onze dorpen zich wel voor elkaar inzetten. Mensen letten hier een beetje op elkaar. Via via komen we bij mensen thuis die hulp nodig hebben. Wij helpen hen bijvoorbeeld met vragen over vervoer en thuiszorg, of brengen ze in contact met de meitinker.”

Alle 65-plussers worden aangesproken en komen als zij dat willen in een bestand. ,,Zij krijgen een kaartje op hun verjaardag en ontvangen een of twee keer per jaar bezoek van ons. Soms drinken we gewoon een bakje koffie, maar dikwijls kunnen we mensen met een hulpvraag een beetje op weg helpen.”

Elkaar ontmoeten

Dorpshulp zorgt er ook voor dat dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Iedere maand op donderdag is er een koffiemiddag in het Dorpshuis waar jong en oud welkom is om een praatje te maken of een spelletje te spelen.

Daarnaast organiseert Dorpshulp het jaarlijkse buffet, waar veel inwoners op af komen. ,,Wij proberen op allerlei manieren te zorgen dat iedereen hier prettig woont. En kijken samen met de inwoners wat zij nodig hebben en hoe zij elkaar kunnen helpen.”

Hoeveel uren per week zijn jullie hiermee bezig?

,,Wij vergaderen ongeveer zeven keer per jaar. Wanneer het jaarlijkse buffet eraan komt, zien we elkaar wat vaker om alles te organiseren. Hoeveel we verder bezig zijn met het vrijwilligerswerk is lastig te zeggen. Als je gebeld wordt, kom je in actie! Vaak probeer je mensen elkaar te laten helpen. Maar soms voeren we zelf een klus uit. De afgelopen acht weken zijn we samen een chauffeurspool geweest voor iemand die door omstandigheden zelf niet kon rijden. Meerdere dorpsgenoten sprongen bij om het dagelijks vervoer voor deze inwoner te organiseren.”

Wat is jullie motivatie om vrijwilligerswerk te doen?

,,Voor veel inwoners is het prettig dat Dorpshulp er is. In plaats van een vreemde komt er een inwoner van het eigen dorp langs als er een hulpvraag is. Je doet vaak maar iets kleins voor iemand, maar je krijgt er veel waardering voor terug omdat mensen het fijn vinden dat je ze op weg helpt.”

Wat is jullie beste herinnering aan het vrijwilligerswerk?

,,Het jaarlijkse buffet is altijd een heel mooi evenement. Daarnaast zijn vooral de kleine dingen bijzonder. Zo belde een vrijwilliger een keer aan bij een mevrouw om een kerstattentie te brengen. Deze vrouw was erg geëmotioneerd, omdat zij het zo fijn vond dat er aan haar gedacht werd. Dat is toch het ultieme kerstgevoel.”

Kunnen jullie in twee zinnen waarom mensen bij jullie organisatie vrijwilligerswerk zou moeten doen?

,,De inwoners zijn samen verantwoordelijk zijn voor een prettige woonomgeving. Als je de leefbaarheid in het dorp wilt verhogen dan kan dat door wat te doen voor een ander. We zullen het samen moeten doen.”

Wat willen jullie kwijt aan mensen die nog geen vrijwilligerswerk doen?

,,Ga eens kijken wat je allemaal kunt doen. Je krijgt er heel veel voor terug.”

(Tekst Elise Meijerink)