Ambion verenigt twee basisscholen in de regio Jubbega tot een duurzame plattelandsschool in Hoornsterzwaag

HOORNSTERZWAAG - Scholenkoepel Ambion gaat twee openbare basisscholen in de regio Jubbega samen voegen tot een duurzame plattelandsschool in Hoornsterzwaag.

Per 1 augustus 2020 moet de fusieschool een feit zijn. Deze komt in de locatie van OBS Op ‘e Grins in Hoornsterzwaag. Onbekend is nog of er een naamswijziging komt. „Ook is nog niet duidelijk hoe groot het leerlingenaantal wordt en of er eventueel een verbouwing nodig is. Dat wordt in het vervolgtraject besproken”, zegt Martine de Jong, beleidsadviseur communicatie op het servicebureau bij Ambion.

De ouders van de Mr. J.B. Kanschool en OBS Op ‘e Grins zijn in mei geïnformeerd over de keuze van schoolbestuur Ambion om beide scholen te laten fuseren op de locatie in Hoornsterzwaag. „De onderzoekscommissie die na de ouderavond is opgericht heeft zich intensief verdiept in de bevindingen en aannames. Dat heeft geleid tot de locatiekeuze.”

Alle betrokkenen zijn het er volgens Ambion over eens dat een samenvoeging van de twee scholen noodzakelijk is ,,om de kwaliteit van het onderwijs voor de toekomst te kunnen garanderen.”

Verzet

Wel stuitte de keuze voor Hoornsterzwaag op verzet bij een groep ouders van de J.B. Kanschool. Ambion liet daarop nader onderzoek uitvoeren door een onderzoekscommissie bestaande uit ouders en een onafhankelijk adviseur.

,,Tijdens het overleg met de medezeggenschapsraden van beide scholen van afgelopen woensdag is door het bestuur aangegeven dat de uitkomsten van het aanvullend onderzoek geen aanleiding geven om het eerdere besluit te herzien”, aldus Ambion.