INGEZONDEN | ‘Verzet is nutteloos’

JUBBEGA - Age Hartstuiker, fractievoorzitter van Heerenveen Lokaal, stuurde een ingezonden brief omtrent de voorgenomen fusie tussen de basisscholen OBS Mr. J.B. Kanschool fuseert met OBS Op ‘e Grins.

Hieronder zijn tekst.

Als raadslid en ook als een verantwoordelijk wethouder wordt je geadviseerd om bij een sluiting van een basisschool niet betrokken te raken. ‘Want je kunt er toch niets aan doen’.

Heerenveen Lokaal vind het van belang dat bij een te sluiten school de ouders en MR op een goede en transparante wijze worden meegenomen in het sluitingsproces.

In mei 2019 werden ouders van de OBS MR. J.B. Kanschool geconfronteerd met een scenario van scholenkoepel Ambion wat tot gevolg heeft dat de OBS Mr. J.B. Kanschool fuseert met OBS Op ‘e Grins. De locatie J.B. Kanschool gaat sluiten.

Conclusie en voorkeusscenario van het bestuur Ambion is om beide scholen in het buitengebied van Jubbega te sluiten en de leerlingen naar de Feart in Jubbega derde Sluis gaan.

Ouders vonden deze conclusie voorbarig, ook omdat er vele zaken onderbelicht waren of niet kloppen en zijn samen met een onafhankelijk adviseur zelf een onderzoek gestart.

Waaruit een aantal uitkomsten verschilden met die van het bestuur van Ambion. Volledige tekst van deze brief en het rapport vind u op onze website; www.heerenveenlokaal.nl.

Dat er een nieuwe fusieschool in de vorm van een plattelandsschool zal/moet komen daar waren de partijen het over eens. Maar over de locatie en voorwaarden is er een verschil van mening.

Dus moet je daarover met elkaar kunnen praten en overleggen.

Maar dit liep anders, vlak voordat de ouders zouden worden geïnformeerd op de ouderavond kwam een bericht van Ambion via een mail in het ouderportaal binnen. Met hierin de mededeling dat ze naar aanleiding van het rapport (ouders) hun standpunt niet wijzigen.

Deze wijze van handelen vlak voor de ouderavond heeft geleid tot een nog grotere boosheid en verontwaardiging bij de ouders.

Ambion wil dat er draagvlak is voor de nieuwe fusieschool, dat ouders er samen met Ambion een mooie, sterke en frisse plattelandsschool van gaan maken. Maar wij vragen ons dan af hoe wil het bestuur van Ambion op deze wijze draagvlak creëren?

Al met al is het naar onze mening een gestuurd proces om uiteindelijk tot het voorkeursscenario van het bestuur van Ambion te komen.

Wat een gemiste kans van deze scholen koepel om met en vanuit een breed draagvlak een plattelandsschool in het buitengebied van Jubbega/Hoornsterzwaag te ontwikkelen.

Ouders staan nu met lege handen, voelen zich verontwaardigd, niet serieus genomen waarmee het vertrouwen tot een nulpunt is gedaald.

Rapportcijfer voor Ambion een zware onvoldoende en het gedrag reden om van school te sturen.

Verzet is nutteloos of...

(Tekst Age Hartsuiker, fractievoorzitter Heerenveen Lokaal)