Verslavingszorg Noord-Nederland houdt gratis oudercursus ‘Help! Mijn kind gebruikt’, situatie in Heerenveen volgens VNN niet erger dan elders in Friesland

HEERENVEEN - De Verslavingszorg Noord-Nederland houdt op de donderdagavonden 6, 13 en 20 februari in Heerenveen de gratis oudercursus ‘Help! Mijn kind gebruikt’.

De cursus is bedoeld voor ouders die zich zorgen maken over het alcohol- of drugsgebruik van hun kind. Ook gamen en gokken komt ook aan bod. ,,Kinderen kunnen bij ons in behandeling zijn. Ouders kunnen zich ook aanmelden”, zegt Marcel Seuninga, preventiefunctionaris bij Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN).

De situatie in Heerenveen verschilt qua verslaving volgens de VNN niet van andere gemeenten in Friesland.

Seuninga: ,,Gebruik is wat anders dan verslaving. Bij gebruik zien we in Friesland de hoogste cijfers bij alcohol en roken en in mindere mate blowen en gamen. Als het gaat om behandeling, dan zie we dat vijfenzeventig procent van de jongeren tot 23 jaar bij ons in zorg is voor cannabisproblematiek.”

De cursus vindt plaats aan de Trambaan 1 en begint telkens om 21.00 uur. Meer informatie is te krijgen via 058-284 76 47 en via info@VNN.nl. Zie ook www.vnn.nl/agenda/oudercursus-help-mijn-kind-gebruikt.