Bevrijdingsvlaggetje voor alle inwoners Akkrum en Nes

AKKRUM - Alle 4.500 inwoners van Akkrum en Nes krijgen een eigen vlaggetje in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid in 2020.

Dat plan is opgevat door de Doarpskeamer ED Akkrum. Samen met bezoekers en andere belangstellenden worden de vlaggetjes genaaid.

De vlaggetjes moeten in mei klaar zijn en worden dan in het dorp worden opgehangen.